Curriculum bubao

Ontwikkelingsdoelen en achtergrondinformatie bij de 7 leergebieden van het buitengewoonbasisonderwijs (BuBaO)

Wetgeving

Types

Het buitengewoon kleuter- en buitengewoon lager onderwijs

Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in 8 types, volgens de beperking of stoornis van de leerlingen:(medisch model)

  • Type 1: licht mentale handicap
  • Type 2: matig, ernstige of diepe mentale handicap
  • Type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen
  • Type 4: lichamelijke handicap
  • Type 5: kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium
  • Type 6: visuele handicap
  • Type 7: auditieve handicap
  • Type 8: ernstige leerstoornissen

Binnen het buitengewoon basisonderwijs vind je lagere scholen en basisscholen (dat zijn scholen die kleuteronderwijs en lager onderwijs inrichten). Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

Nascholing

Bij de verschillende leergebieden vind je specifieke nascholingen.