Leeftocht

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor al wie in het onderwijs werkzaam is. Ze geeft je voeding voor je eigen vorming als onderwijsmens en als mens tout court, zodat je gesterkt bent om je leerlingen bij te staan op hun vormingsweg.

Leeftocht stelt zich voor

Deze folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken.

Jaarthema: handen vol HOOP

Leeftocht brengt in het schooljaar 2019-2020 inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceerde op zijn congres in januari 2019 een pedagogie van de HOOP. Ze staat beschreven in de publicatie Hoop doet leren (Halewijn, 2019).

Hoop is een grondhouding. Hoop doet leren. Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van.

Het zaad ontkiemt en gedijt als je het voedt met duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding …  Dat zijn wegwijzers naar vorming. Bijbelse vindplaatsen van hoop geven ze richting. Vanuit het eigen opvoedingsproject en de eigen context vult de school ze in.

Zo komt het hart van onderwijs tot bloei: de levenslange vorming van onze leerlingen en van onszelf. We doen dat in dialoog met elkaar en met de wereld.

De hoopvolle boodschap van Jezus is onze gps.

Zuster Jeanne Devos riep 17 februari uit tot internationale dag van de hoop. Geeft ook jouw school op die dag een teken van hoop? Een scenario en tips helpen je voor een duidingsmoment.

Een Leeftochtjaargang bevat

 • Een jaarthema dat elke school kan inspireren,
 • een begeleidende jaaraffiche voor de hele school en een diamontage bij de jaargang,
 • een startnummer dat het jaarthema toelicht,
 • 10 nummers per schooljaar, een voor elke schoolmaand, waarin het jaarthema wordt uitgediept in evenveel deelthema's,
 • een speciaal aanbod voor advent en vasten.

Elk Leeftochtnummer bevat

 • een kunstwerk van Koen Lemmens op de cover,
 • een beschouwing rond het deelthema van de maand, die de (onderwijs)mens aanspreekt op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen,
 • een inspirerend denkspoor uit de Bijbel en de katholieke geloofstraditie,
 • een afscheurbare bladwijzer met een bezinning of een gebed,
 • een foto die tot de verbeelding spreekt,
 • een mijmering van Peter,
 • een cartoon van Ides,
 • een extra aanbod via hyperlinks in het digitale nummer naar nog meer inspiratie.

Leeftocht vanuit de regio’s

Regio’s helpen het jaarthema concreet maken op school met inspirerend werkmateriaal. Surf daarvoor naar de website van regio Limburg, Mechelen-Brussel en West-Vlaanderen.

Leeftocht voor leerlingen in kleuter- en lager onderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt samen met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode om het jaarthema en de bijbehorende maandthema’s tot bij de leerlingen te brengen in het kleuter- en lager onderwijs. Lees meer

Redactie

De redactie bestaat uit: Daniel De Coen, Christa Damen, Peter Deltour, Rik Depré, Leen Dillen, Andreas Janssens, Francis Loyens, Carl Snoecx, Bellinda Staelens, Sabrina Stragier, Tine Struyve, Tom Uytterhoeven, Vera Vastesaeger, Mia Verbanck, Bart Willemen, Ides Callebaut (cartoons), Anna De Backer (logistiek), Danielle Droog (vormgeving en logistiek) en Koen Lemmens (kunstwerken).