Kwaliteitsontwikkeling

Onze dienstverlening: De kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen (decretale opdracht Art. 15 §1.2e).

Vanuit de dienst Identiteit & kwaliteit organiseren we Vlaanderenbreed overleg met pedagogisch begeleiders uit de verschillende regio’s en diensten om het kwaliteitsbeleid van instellingen te ondersteunen, op basis van eenzelfde visie. In de verschillende kwaliteitsgroepen ontwikkelen we strategieën en tools ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van onze instellingen.

De ontwikkeling van het ROK, het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (en afgeleide kaders), door de onderwijsverstrekkers, begeleidingsdiensten en inspectie is een belangrijk nieuw feit. Ook de wijze waarop de inspectie het ROK hanteert om er de vierde doorlichtingsronde op te baseren, is zeer relevant voor alle leden van het schoolteam. De ontwikkelingen motiveren scholen om werk te maken van een schooleigen onderwijskwaliteitsbeleid rond vele aspecten van het schoolleven maar rond de onderwijsrelatie tussen leraren en lerenden in het bijzonder. Daarbij speelt de toenemende aandacht voor datagebruik (de informatierijke omgeving), praktijkgericht onderzoek, enz. een belangrijke rol. Veel scholen zullen ook via zelfevaluatie aan het werk gaan. Voor onderwijsondersteunende diensten, zoals de pedagogische begeleiding, is dat alles van bijzonder belang.

Dit alles leidde, samen met onze visie op kwaliteitsontwikkeling tot de volgende doelen opgeschreven in het begeleidingsplan 2018-2021:

3.2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit in functie van haar onderwijsleerpraktijk.

  • De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van de visie op interne kwaliteitsontwikkeling en van het kwaliteitszorgsysteem.
  • De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen bij het gebruik van het referentiekader voor Onderwijskwaliteit.

3.2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.

  • De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen in processen van zelfevaluatie.
  • De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen in het verzamelen en interpreteren van data.

3.2.3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit (in functie) van haar onderwijsleerpraktijk.

  • De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen in het omzetten van data naar actieplannen.

 

  • We kaderen datagebruik binnen kwaliteitsontwikkeling. Datagebruik (kwalitatief en kwantitatief) kan geen doel op zich zijn. Doorheen de trajecten stimuleren we daarom scholen om te groeien naar een kwaliteitscultuur.

  • Het kwaliteitsdecreet van 2009 geeft aan scholen, centra en academies de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en het kwaliteitsvol ondersteunen van het geboden onderwijs. In februari 2015 gaf Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opdracht aan de onderwijsinspectie om samen met de belanghebbenden een ‘Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit’ (ROK) vorm te geven. 

  • Ter ondersteuning van reflectie en dialoog over kwaliteit ontwikkelen we samen met begeleiders verschillende tools.