Kwaliteitsontwikkeling

Onze dienstverlening: De kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen (decretale opdracht Art. 15 §1.2e).

Vanuit de dienst Identiteit & kwaliteit organiseren we Vlaanderenbreed overleg met pedagogisch begeleiders uit de verschillende regio’s en diensten om het kwaliteitsbeleid van instellingen te ondersteunen, op basis van eenzelfde visie. In de verschillende kwaliteitsgroepen ontwikkelen we strategieën en tools ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van onze instellingen. Lees hier de volledige visietekst kwaliteitsontwikkeling.

Op basis van deze visie hebben we onze doelen in het begeleidingsplan 2015-2018 ingeschreven:

  • 8.1 We geven in samenspraak met de onderwijsinstellingen hun kwaliteitsontwikkeling doelgericht en integraal, systematisch en cyclisch vorm.
  • 8.2 We bieden procesbegeleiding aan op basis van gemeenschappelijk bepaalde doelen.
  • 8.3 We reiken tools aan om kwaliteitsontwikkeling te implementeren.
  • 8.4 We zetten in op datageletterdheid als ondersteuning van kwaliteitsontwikkeling.

Uit het begeleidingsplan 2015-2018

  • We kaderen datagebruik binnen kwaliteitsontwikkeling. Datagebruik (kwalitatief en kwantitatief) kan geen doel op zich zijn. Doorheen de trajecten stimuleren we daarom scholen om te groeien naar een kwaliteitscultuur.

  • Het kwaliteitsdecreet van 2009 geeft aan scholen, centra en academies de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en het kwaliteitsvol ondersteunen van het geboden onderwijs. In februari 2015 gaf Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opdracht aan de onderwijsinspectie om samen met de belanghebbenden een ‘Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit’ (ROK) vorm te geven. 

  • Ter ondersteuning van reflectie en dialoog over kwaliteit ontwikkelen we samen met begeleiders verschillende tools.