Kinderen en jongeren met een matig of ernstige verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een matig of ernstig verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens dermate beperkt zijn door een verworven of aangeboren letsel.

Omschrijving van de doelgroep

Men spreekt van een matige of ernstige verstandelijke beperking indien een kind of jongere een IQ-score heeft van kleiner of gelijk aan 50 – 55. Het intelligentiequotiënt alleen is echter niet zaligmakend. Een meer gedifferentieerde diagnose is noodzakelijk. Ook de onderlinge samenhang van het adaptief gedrag, het emotioneel functioneren, de fysieke mogelijkheden en beperkingen, de oorzaak van de handicap en de kansen en beperkingen in de omgeving van een leerling met een licht verstandelijke beperking moeten in kaart gebracht worden. Het samenspel van het cognitief functioneren en het sociaal aanpassingsgedrag bepalen dat de leerling tot deze doelgroep behoort.

Meer info: Protocol bij vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking (PRODIA)

Onderwijsaanbod

Leerlingen met een matig of ernstige verstandelijke beperking kunnen terecht in een school met type 2.

Visie en standpunten

Begeleidingsaanbod

  • De begeleiding van scholen met  type 2 wordt opgenomen door de diocesane pedagogische begeleidingsdiensten.