Pedagogisch kader internaten

Het pedagogisch kader internaten maakt duidelijk wat we verstaan onder een kwaliteitsvolle internaatswerking vanuit een gezamenlijke, gedeelde visie

Het pedagogisch kader zorgt voor inspiratie en wil je als internaatsteam aan het denken zetten. Het biedt mogelijkheden tot kritische reflectie met het oog op het verbeteren van het eigen handelen in het team. Vragen kunnen daarbij zijn: herkennen wij dit in onze situatie? Zijn wij het hiermee eens?  Doen wij wat hier staat?  Hoe pakken wij het aan? En waarom doen wij het zo? Kritische vragen stellen en antwoorden zoeken zijn belangrijke elementen van professioneel werken.  Het betekent blijven nadenken over je handelen en stilstaan bij de pedagogische keuzes die je maakt en de gevolgen ervan. 

Het doet ons reflecteren over de vragen: waarom doen we wat we doen? Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?

Het pedagogisch kader wil op deze manier ook ondersteuning bieden bij het uitwerken van je eigen, pedagogisch project en bij de uitbouw van de concrete internaatwerking. Waar wil jouw internaat het verschil maken? Daarnaast rust het pedagogisch kader de medewerkers ook toe om in gesprek te gaan met verschillende partners (ouders, school, externe partners) over de visie en de pedagogische aanpak van het internaat. Het pedagogisch kader kan eveneens een bron van informatie en inspiratie zijn voor nieuwe medewerkers die vertrouwd willen worden met de specificiteit van internaatswerking.

Tenslotte wil het pedagogisch kader een houvast zijn om tot een internaatswerking te komen die dankzij de pedagogische kwaliteit gewaardeerd wordt door alle betrokkenen.