Hoe en wanneer stemmen?

Elk bestuur heeft één stemformulier. De stemming gebeurt per brief.

De voorzitter van het bestuur krijgt in de week van 12 maart 2018 een brief toegestuurd met:

 • de toelichting bij de stemprocedure
 • de regionale kieslijst

Dit zijn de regionale kieslijsten:

We raden het bestuur aan om tijdens een bestuurdersvergadering tot de stemming over te gaan.

Geldig stemmen

 • Je brengt een lijststem uit. Je geeft daartoe aan of je akkoord/niet akkoord gaat met de lijst van kandidaten voor jouw COBES. 
 • Het stembiljet van het bestuur bereikt de betrokken verkiezingscommissie via de post ten laatste op 19 april om 12 uur op één van deze adressen:
  • regio Antwerpen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Dirk Van Rossem, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen
  • regio Limburg: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Francis Loyens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
  • regio Mechelen-Brussel: t.a.v. bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
  • regio Oost-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Marialand 31, 9000 Gent
  • regio West-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde An Quaghebeur, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek
Hoe word je kandidaat Hoe en wanneer stemmen Cooptatie van leden Samenstelling algemene vergadering Samenstelling raad van bestuur