Godsdienst

In het Katholiek Buitengewoon Onderwijs wordt het vak godsdienst aangeboden aan alle leerlingen. 

Curriculum

Raamplan Buitengewoon Lager Onderwijs   

Leerplan Buitengewoon Secundair Onderwijs

Interbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking

De Commissie Levensbeschouwelijke Vakken ontwikkelde in opdracht van de erkende instanties en vereniging 'interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school'.

Inspecteurs-adviseurs Rooms Katholieke godsdienst BuBaO en BuSO

Inspiratie voor de godsdienstles

  • www.godsdienstonderwijs.be Thomaswebsite KULeuven
  • www.godsdienstklas.be : lesideeën en gebeden uit de godsdienstlessen van meester Geert
  • Mijn boekjes over Jezus is uitgegeven bij uitgeverij Licap i.s.m. het Katholiek Buitengewoon Onderwijs. "Mijn boek over Jezus" zijn bijbelboekjes voor wie wil werken met kleuters, kinderen en jongeren met een communicatieprobleem. De illustraties zijn vereenvoudigde tekeningen van Jean Vanier. De tekst, op maak van de jonge lezer, is gebaseerd op de Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Bijzonder is de tekstondersteuning door betaprenten: beta is een beeldtaal waarbij de onmiddellijke herkenbaarheid van de prenten het hoofddoel is.