Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

17-10-2018

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie juridisch deskundige

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie outdoor animator

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie beiaardier

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie vakman installatietechnieken

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur installatietechnieken

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus installatietechnieken

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie brandertechnicus

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman pleister- en stucwerk

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman metselwerk

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman dakwerk

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman schrijnwerk

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman meubelen

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman schilder- en decoratiewerk

02-10-2018

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen — Besluit van de directeur-generaal van 17 september 2018 — Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Pagina's