Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

06-07-2018

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent florist

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder interne transportmiddelen

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie commercieel assistent

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie digitale gebruikersondersteuner

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie hr deskundige

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-stylist

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk assistent

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk werker

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie sociaal-cultureel begeleider

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie sommelier

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie textielontwerper

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie vastgoed assistent

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie verkeerskundige

29-06-2018

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2018

Pagina's