12 december 2018

De laatste vragen van de namiddag waren duidelijk een kwestie van opvolging.

12 december 2018

Onderwijscommissaris Franc Bogovic ging in op een recent ontdekte fout in de berekeningsmotor van het hoger onderwijs. Er was sprake van een aantal dubbeltellingen bij gezamenlijke opleidingen (in het hoger kunstonderwijs).

12 december 2018

Op vrijdag 21 december ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage.

05 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Dat betekent dat er vanaf dat moment extra uren kunnen worden ingericht voor administratief medewerker.

05 december 2018

De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 14 december 2018. Met de stakingsaanzegging willen zij aan hun militanten en leden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de interprofessionele acties van het vakverbond.

05 december 2018

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

21 november 2018

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd overschreden. Dat betekent dat de weddes van de gesubsidieerde en de contractuele werknemers sinds 1 oktober 2018 met 2 procent geïndexeerd werden.

07 november 2018

Niet onverwacht kwamen er twee actuele vragen in deze plenaire vergadering: een over het lerarentekort annex loopbaanpact en een over hoogbegaafde leerlingen.

07 november 2018

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds organiseert ook in 2018-2019 opleidingen voor het arbeiderspersoneel. Zoals de voorbije jaren worden er modules poetstechnieken, onderhoudsmedewerker, busbegeleiding, schooltoezicht, kok en keukenmedewerker ingericht.

07 november 2018

1 januari is de ingangsdatum voor de vaste benoeming in betrekkingen in wervingsambten die vacant zijn verklaard volgens de toestand van 15 oktober.

Pagina's