24 maart 2020

Er is opvang tijdens de paasvakantie. In Schooldirect wordt beschreven onder welke voorwaarden de opvang in de paasvakantie verloopt. We herhalen dat bericht.

23 maart 2020

Sommige personeelsleden overwegen om een lopend verlofstelsel vervroegd stop te zetten. Het bestuur dient voor de stopzetting van bepaalde verlofstelsels een afwijking op de einddatum toe te staan. We adviseren onze besturen om dat niet te doen als de vraag louter gesteld wordt om tijdelijk meer loon te krijgen.

23 maart 2020

Woon-werkverkeer wordt gezien als een essentiële verplaatsing in het kader van de coronamaatregelen. De lerarenkaart volstaat als bewijs van tewerkstelling in het onderwijs.

20 maart 2020

Gisteren meldden we dat de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om met de vakbonden twee cao’s af te sluiten die in het kader van de coronacrisis tot 4 april 2020 werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.

19 maart 2020

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste deze namiddag om met de vakbonden cao’s af te sluiten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.

19 maart 2020
De regelingen over economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht laten op zich wachten. Daarom adviseren we het volgende: zelfs als er weinig of haast geen leerlingen, cursisten, studenten of internen in de instelling aanwezig zijn, kunnen bepaalde taken (bv. onderhoudstaken of klussen) verder uitgevoerd worden.
18 maart 2020

Bij het nieuwe thema Arbeidsovereenkomst vind je de nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor de gesubsidieerde personeelsleden. De voornaamste aanpassingen zijn:

16 maart 2020

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet.

16 maart 2020

Hoewel de overheid verwacht dat alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren, op school komen werken, maak je concrete afspraken daarover in het bevoegde onderhandelingscomité.

10 maart 2020

Naast het lerarentekort, dat tot allerlei spanningen en problemen leidt, is er ook nog een specifiek probleem met schooldirecteurs die langdurig uitvallen wegens ziekte (cf. ook het verband tussen beide problemen). Drie vragenstellers over dit thema: Karolien Grosemans, Steve Vandenberghe en Jo Brouns.

Pagina's