30 maart 2020

De Belgische bisschoppen hebben vandaag beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober.

30 maart 2020

Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

30 maart 2020

Onlangs verscheen het eerste werkprogramma van de Europese Commissie von der Leyen I. In dat werkprogramma heeft de Europese Unie ook heel wat in petto voor onderwijsverstrekkers in de Europese Unie, zowel beleids- als projectmatig. VLEVA zet voor ons de belangrijkste zaken op een rijtje.

27 maart 2020

Iedere mens, iedere school heeft te maken met verlieservaringen. Ze kunnen diverse vormen aannemen. Zo treedt vandaag verlies aan sociaal contact als verlieservaring voor velen op de voorgrond. Scholen zoeken onder andere door afstandsleren naar creatieve manieren van omgaan daarmee. Maar de verlieservaringen kunnen veel indringender zijn: het virus eist ook steeds meer mensenlevens.

24 maart 2020

De universitaire parochie van de KU Leuven verzamelt op haar webpagina Van elkaar ... voor elkaar alles waarmee we elkaar kunnen ondersteunen en bemoedigen, met onder andere een coronablog vol inspirerende berichten.

23 maart 2020

Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

23 maart 2020

Waarover gaat Pasen? Over dood en leven. En over het dunne lijntje van de hoop. Johan Bonny

16 maart 2020

Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

10 maart 2020

De vraag van de universiteiten om hun lerarenopleidingen in te bedden in de bachelor-masterstructuur was een oude vraag, die vorige legislatuur een positief antwoord kreeg door een niet zo kleine ingreep in het landschap van de lerarenopleidingen door toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits.

09 maart 2020

Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

Pagina's