21 augustus 2019

Op donderdag 26 september 2019 vieren we in heel Europa de Europese Dag van de Talen. Waarom is taal zo belangrijk voor de economie en op sociaal vlak? Het Europese Dag van de Talen-congres met als titel ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’ geeft je de kans om daarover te discussiëren en kennis te maken met toonaangevende voorbeelden.

20 augustus 2019

Duaal leren is een opleidingstraject waarbij het aanleren van competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek (werkplekcomponent) en een aanbieder duaal leren (schoolcomponent). Het uiteindelijke doel is het behalen van een onderwijskwalificatie of – als dat niet lukt – een beroepskwalificatie.

20 augustus 2019

Op 19 juli legde de Vlaamse Regering definitief vast welke standaardtrajecten je vanaf september 2020 als school kunt inrichten.

19 augustus 2019

Vanaf midden augustus zijn de leerlijnen bij Zin in leren! Zin in leven! (Zill) uitgebreid met ontwikkelstappen voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0 tot en met 2,5 jaar. Die ontwikkelstappen zijn openklikbaar bovenop de ontwikkelstappen van het goedgekeurde leerplan voor het gewoon basisonderwijs (2,5-12).

05 juli 2019

Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We willen die graag voorstellen in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.

03 juli 2019

Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod.

03 juli 2019

Op dinsdag 8 oktober 2019 van 14 tot 18 uur organiseert Qrios volwassenenonderwijs met collega’s uit Cyprus, Nederland, Noord-Macedonië, Portugal en Zweden een internationaal disseminatiemoment naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het KA2-project Recognition, Training and Validation of soft skills for employability of vulnerable groups.

26 juni 2019

De voorbije weken organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de afname van de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs. In totaal namen 38 528 leerlingen – of bijna 94 procent van alle zesdejaars die schoollopen in een katholieke basisschool – deel aan één of meerdere gevalideerde toetsen die we ter beschikking stellen. Daarbij kozen 724 scholen voor de online afname.

26 juni 2019

De onderwijsinspectie keurde vijf nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goed. De centra voor het volwassenenonderwijs kunnen deze leerplannen vanaf 1 september 2019 gebruiken. Het gaat over:

 

Studiegebied

24 juni 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 20 november 2019 een studievoormiddag met focus op activerende werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom. De studievoormiddag bestaat uit twee rondes met werkwinkels. De pauze biedt kansen tot netwerking.

Pagina's