03 juli 2018

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen.

03 juli 2018

Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod.

03 juli 2018

Het volwassenenonderwijs verandert door de schaalvergroting en de nieuwe financiering de komende jaren volledig van gedaante. Om op die en andere ontwikkelingen te kunnen inspelen, moeten (fusie)centra voor volwassenenonderwijs zich opnieuw positioneren. Daarom stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het jaarlijkse (directie)congres volwassenenonderwijs in het teken van strategieontwikkeling.

02 juli 2018

De definitieve versies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2018–2019 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs. Een overzicht vind je in de lijst ‘Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2018’. Graadleerplannen (en bijbehorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd.

27 juni 2018

De inschrijvingen voor de integrale en partiële trajecten voor de nascholing modernisering secundair onderwijs met focus op de eerste graad zijn afgesloten. Uiterlijk 6 juli 2018 ontvangen alle ingeschreven scholen/scholengemeenschappen de individuele planning.

27 juni 2018

Het voorbije schooljaar kregen bijna 8 000 leerlingen lessen over geldzaken in het kader van het onderzoeksproject ‘Financial Literacy@School’.

26 juni 2018

Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren beschrijven we in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zin in leren!

25 juni 2018

Hoewel ik niet beschik over de open brief van het Gentse Centrum Leren en Werken aan minister Crevits, leken de zorgen daarin al (deels) voor te komen in een eerdere open brief van de coördinatoren van de Centra voor Leren & Werken van het katholiek onderwijs (juni

25 juni 2018

Het Erasmusprogramma is al een tijdje niet meer alleen voorbehouden voor studenten uit het hoger onderwijs. Ook leerlingen en studenten uit het technisch en het beroepsonderwijs kunnen via het programma leerervaringen in het buitenland opdoen.

20 juni 2018

Op vraag van verschillende scholengemeenschappen voegen we een extra module toe aan het nascholingstraject modernisering so. Op scholengemeenschapsniveau kan er ingetekend worden voor een aulasessie van een halve dag voor alle leraren van de eerste graad. De voorwaarde daarbij is dat de scholengemeenschap voor de locatie en voor de catering (koffie bij onthaal en in de pauze) zorgt.

Pagina's