09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de tweede interne planningsronde.

09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen, evenals de opstart van GON-begeleiding of doelgroepverruiming binnen de GON-begeleiding ressorteren onder de tweede interne planningsronde.

28 oktober 2015

De Dienst Bestuur en organisatie organiseert op 8 en 10 december 2015 de opleiding 'Overheidsopdrachten en inkoopbeleid'. Het is een tweedaagse waarbij de deelnemers worden ondergedompeld in de wereld van de overheidsopdrachten en wat eraan vooraf gaat.

28 oktober 2015

Directieteams of individuele directies die zich in alle aspecten van het personeelsbeleid binnen hun school willen verdiepen, kunnen intekenen op een van de vijf modules over personeelsbeleid die in de loop van de volgende maanden gepland worden.

27 oktober 2015

Eind oktober 2015 zullen de onderzoekers van de capaciteitsmonitor een toelichting geven bij de gevolgde werkwijze en de resultaten van het pilootproject Antwerpen o.b.v. een vereenvoudigd model van bevragingsdocument. Ze zullen dat doen op een denkdag ‘Capaciteit secundair onderwijs’ in Antwerpen.

27 oktober 2015

De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof.

27 oktober 2015

Toegankelijkheid van schoolgebouwen vindt minister Crevits erg belangrijk, want ook gerelateerd aan de redelijke aanpassingen i.k.v. het M-decreet. Het past in de vierde strategische doelstelling van haar conceptnota Masterplan Scholenbouw. Er bleek een misverstand te zijn over de manier waarop een traplift gesubsidieerd kan worden door AGIOn.

27 oktober 2015

De deelnemer krijgt in twee avondsessies een overzicht van de bestuurswerking in een notendop. De Gids voor besturen dient als leidraad. Er is gelegenheid tot kennismaking met medebestuurders en leden van het Comité Besturen uit uw regio.

Kortom deze vorming is een must voor elke nieuwe bestuurder… of als opfrisser voor meer ervaren bestuurders …

26 oktober 2015

De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer.

Die ondersteuning heeft betrekking op volgende zes thema's:

26 oktober 2015

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nota goed onder de titel 'Uitwerking van een reglementair kader voor huursubsidie m.b.t. schoolinfrastructuur'. Ondertussen werd over die nota verder van gedachten gewisseld. In het programmadecreet dat voor het einde van het jaar verwacht wordt, zal de huursubsidie decretaal verankerd worden.

Pagina's