22 september 2015

De tweejaarlijkse vakbeurs ‘Edubuild & IT’ is aan haar vierde editie toe. Deze Beurs gaat door op 15 en 16 oktober 2015 in Gent. Deelname is gratis. Een uitnodiging vind je hier.

21 september 2015
Zoals alle vzw’s is ook een schoolbestuur verplicht om haar aangifte inzake de rechtspersonenbelasting tijdig in te dienen. Voor het aanslagjaar 2015 onderscheiden we volgende situaties:
21 september 2015

De regelgeving over de preventie van psychosociale belasting op het werk bepaalt dat je één of meer personeelsleden kan aanstellen als vertrouwenspersoon. Welke vaardigheden en kennis die nodig heeft, verneem je tijdens de opleiding tot vertrouwenspersoon.

09 september 2015

Net zoals in 2015 organiseert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in samenspraak met het departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen voor scholen die soep en volledige maaltijden aan hun leerlingen aanbieden (al of niet zelf bereid).

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overdracht van scholen van het ene naar het andere net.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over schoolgebouwen die met infrastructuursubsidies zijn gerealiseerd (gebouwd/verbouwd/vernieuwbouwd/ gerenoveerd/ ...) en die worden verkocht.

25 augustus 2015

Structuuronderdelen (1A, 1B, basisopties, beroepenvelden, studierichtingen, specialisatiejaren, Se-n-Se ...) waarvoor leerlingen zijn ingeschreven op 1 oktober 2014 maar niet op 1 oktober 2015, zullen probleemloos op

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in secundaire scholen gewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

Pagina's