17 februari 2016

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de conceptnota masterplan scholenbouw goed. 

17 februari 2016

In de loop van 2015 werd een verlaging aangekondigd van het btw-tarief voor investeringen in schoolgebouwen van 21 procent naar 6 procent. Die maatregel was een onderdeel van de taxshift waartoe de federale regering besliste. Dat verlaagd tarief is van toepassing sedert 01 januari 2016.

08 februari 2016

Er zijn bij de firma AER Smash grote onregelmatigheden gesignaleerd met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst MS-KIS 4. Dit is de raamovereenkomst die tussen Microsoft en de Vlaamse overheid werd afgesloten, waardoor scholen tegen voordelige voorwaarden gebruik kunnen maken van allerlei software. Die firma trad op als tussenpersoon.

04 februari 2016

Duurzaam bouwen en verbouwen kan niet zonder duurzaam gebouwbeheer. Willen we onze gebouwen een lange levensduur geven en onze exploitatiekosten onder controle houden is een adequaat en efficiënt beheer van onze gebouwen noodzakelijk.

03 februari 2016

Op 14 januari 2016 had Chris Janssens minister Crevits over dit communautaire thema geïnterpelleerd. In tegenstelling tot wat toen hier beweerd werd, had hij nadien toch een motie ingediend, die nu in de plenaire vergadering werd behandeld.

03 februari 2016

Sinds vele jaren bekommert de vzw Opvoeding en Ontwikkeling zich om de opleiding van jongeren in de derde wereld, vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Zij hebben onze hulp nodig.

02 februari 2016

Het tijdschrift voor inrichtende machten en schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt - DCAIM Hasselt brengt actuele informatie naar de lezer toe.

01 februari 2016

Tijdens het voorjaarsseminarie, dat plaatsvindt in de maand maart, kiezen bestuurders een vorming naar keuze. Het aanbod is afhankelijk van de regio maar bestuurders zijn vrij om ook een bepaald thema te volgen in een andere regio. Volgende onderwerpen komen aan bod:

02 februari 2016

In Nieuwsbrief 16 is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017 ingeleid.

Pagina's