13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde.

13 november 2018

Op voorwaarde dat je school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2018 bij AgODi in:

1. de oprichting van een nieuwe bubao-school

2. de afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen

3. de oprichting/omvorming van een type in het bubao

4. de oprichting van een nieuwe buso-school

13 november 2018

De programmatieaanvragen voor studierichtingen tweede en derde graad moet je voor 30 november 2018 bij AgODi indienen. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 en 3.5 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.

13 november 2018

Voor 2019 maakt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts twintig miljoen euro vrij om de nieuwe gemeentebesturen te ondersteunen wanneer ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren.

13 november 2018

Ten slotte volgde nog een laatste opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls.

13 november 2018

De derde oproep voor het indienen van huursubsidiedossiers werd gelanceerd op 5 november 2018. Je kunt jouw kandidaatstelling nog tot 15 januari 2019 indienen. De indieningswijze vind je terug op de website van AGION.

12 november 2018

Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: "Waar staan we voor?", "Waar gaan we voor?", en "Wat is ons ethisch kompas?". Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.

07 november 2018

In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) op vrijdag 9 november een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.

13 november 2018

Door de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht moeten schoolbesturen vanaf 1 november 2018 de regels voor ondernemingen volgen wanneer ze een factuur willen betwisten, bijvoorbeeld wanneer een leverancier onterecht een te hoo

25 oktober 2018

We hadden nog maar net een vraag om uitleg gehad (cf.

Pagina's