14 januari 2019

In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:

09 januari 2019

In november 2018 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een derde oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

08 januari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 5 februari 2019 in Gent of op 21 februari 2019 in Brussel het ‘congres Warm Water III’ bij te wonen.

07 januari 2019

AGORA is een online softwarepakket voor preventieadviseurs waarmee ze het welzijnsbeleid op een structurele manier kunnen opvolgen. Tot voor kort bood vzw COPRANT de software aan. In 2013 sloot Katholiek Onderwijs Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met vzw COPRANT.

07 januari 2019

De Welzijnswet verplicht aan de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse. Het schoolbestuur en de directie spelen een sleutelrol in het welzijnsbeleid van een school.

03 januari 2019

Schoolbesturen die verplicht zijn om hun jaarrekening door een bedrijfsrevisor te laten controleren, kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de controle aanvragen bij het Departement Onderwijs. Het Departement Onderwijs heeft tot nu toe geen duidelijke regels vastgesteld voor de tegemoetkoming voor schoolbesturen die eenmalig met een verkort of verlengd boekjaar werken.

03 januari 2019

De plenaire vergadering keurde de Vlaamse begroting 2019 goed.

19 december 2018

Schoolbesturen die in 2018 verenigingswerkers hebben aangesteld, moeten aan die verenigingswerkers in de loop van 2019 een fiscale fiche overhandigen. Die fiscale fiche moet zowel alle vergoedingen voor verenigingswerk bevatten als de kosten die het schoolbestuur aan de verenigingswerkers heeft terugbetaald.

17 december 2018

Naast vormingen organiseert en ondersteunt vzw DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij de verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij directe collega’s.

Pagina's