18 juni 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

12 juni 2019

De basisopties van de modernisering so zijn gewijzigd. Ondanks een gemotiveerd bezwaar van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de overheid beslist om van de basisopties Sport en Voeding en horeca, zowel in de A-stroom als in de B-stroom niche-basisopties te maken. Ook de nieuw toegevoegde basisoptie Topsport vormt een niche-basisoptie.

12 juni 2019

Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie?

12 juni 2019

De organisatie van de sociale verkiezingen brengt telkens weer heel wat werk met zich mee. In de nieuwsbrief van 26 mei lieten we je al weten dat wij in overleg waren met enkele externe ondersteunende dienstverleners. Vandaag kunnen wij je het aanbod van AGORIA en SD WORX voorstellen.

12 juni 2019

Het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen (WVV) van 4 april 2019 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Niet alleen introduceert het vanaf 1 mei 2019 de volledig nieuwe fusieprocedure ‘ontbinding zonder vereffening’. Het wijzigt ook bepaalde zaken aan de bestaande fusieprocedures.

12 juni 2019

De Brusselse energieregulator Brugel heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor gas en elektriciteit (2020-2024) goedgekeurd. Bij afnemers van het laagspanningsnet wordt 20 procent van het bestaande tarief vervangen door een capaciteitscomponent.

05 juni 2019

Een arrest van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze langer dan één jaar onbetaald blijven.

03 juni 2019

In de nieuwsbrief van vorige week sloop een foutje in de datum van de vergadering in Antwerpen. Die vindt plaats op 10 december 2019.

We herhalen bij deze nog eens alle data en verwijzen naar de inschrijvingsmodaliteiten:

28 mei 2019

Zoals we jou in de nieuwsbrief van 14 maart lieten weten, heeft Reprobel het aantal cursisten rechtstreeks opgevraagd bij AHOVOKS.

28 mei 2019

We bundelen alle belangrijke informatie rond scholengemeenschappen voor jou op onze website. Je vindt er ook voorbeelden van verschillende documenten die je kunt aanpassen aan jouw concrete situatie.

Pagina's