26 februari 2019

Het ging om een al wat ouder voorstel van resolutie van de onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez (ingediend op 5 mei 2017). Enkele cijfers moesten dus wat geüpdatet worden, maar het thema was nog altijd relevant en actueel. Er was al wel enige positieve weg ter zake afgelegd intussen.

25 februari 2019

Op de valreep vestigen we nog even de aandacht op de fiscale fiches die betrekking hebben op inkomstenjaar 2018-2019. 

20 februari 2019

Zoals we vorige week al berichtten, is de nieuwe deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register verschoven naar 30 september 2019.

18 februari 2019

Op woensdag 10 april 2019 (8.30 tot 15 uur) organiseren vzw West-Covo, Kortrijk Xpo en vzw DOKO de 68ste onderwijsbeurs Tools4Schools. Bezoekers kunnen kennismaken met nieuwe educatieve materialen en leerstrategieën.

13 februari 2019

De deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register is niet meer einde maart zoals we eerder vernamen, maar is uitgesteld tot 30 september 2019

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

11 februari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 21 februari 2019 in Brussel het 'congres Warm Water III' bij te wonen.

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context.

06 februari 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls vormde een vervolg op zijn actuele vraag in de plenaire vergadering van 24 oktober 2018

05 februari 2019

De afgelopen maanden maakten we een bestek op voor de aankoop van industriële gassen argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen. Die industriële gassen worden onder meer gebruikt in de praktijklessen lassen, auto, carrosserie, landbouw en mechanica.

Pagina's