19 december 2018

Schoolbesturen die in 2018 verenigingswerkers hebben aangesteld, moeten aan die verenigingswerkers in de loop van 2019 een fiscale fiche overhandigen. Die fiscale fiche moet zowel alle vergoedingen voor verenigingswerk bevatten als de kosten die het schoolbestuur aan de verenigingswerkers heeft terugbetaald.

17 december 2018

Naast vormingen organiseert en ondersteunt vzw DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij de verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij directe collega’s.

13 december 2018

Van een totaal andere aard dan de eerdere vragen in deze commissievergadering was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer. Hij verwees terug naar zijn vraag van 2 juli 2015 (cf.

12 december 2018

Onderwijscommissaris Franc Bogovic ging in op een recent ontdekte fout in de berekeningsmotor van het hoger onderwijs. Er was sprake van een aantal dubbeltellingen bij gezamenlijke opleidingen (in het hoger kunstonderwijs).

12 december 2018

In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:

10 december 2018

De programmatieaanvragen voor structuuronderdelen duaal in het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs dien je vóór 31 december 2018 bij AgODi in. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in het punt 3.4 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.

05 december 2018

In het kader van infrastructuursubsidies bezorgen schoolbesturen heel wat verschillende documenten aan AGION. Om zijn dienstverlening verder te stroomlijnen besliste AGION om de naamgeving van die documenten te uniformiseren.

04 december 2018

De programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en van bso/tso in opleidingsvorm 4 vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

03 december 2018

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

03 december 2018
  • Voor de vorming Fiscaliteit op woensdag 9 januari 2019 zijn nog een paar plaatsen vrij. Je kunt je ook inschrijven op een wachtlijst. Indien we voldoende geïnteresseerden hebben, organiseren we een nieuwe reeks en nemen we contact met je op.

Pagina's