01 juli 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

01 juli 2019

IC verzekeringen wil scholen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Begin oktober organiseren ze daarvoor sessies in de vijf regio’s. Reserveer in elk geval de datum al in je agenda!

01 juli 2019

Een recent advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen verduidelijkt dat je de kosten van verenigingswerk moet boeken als “Diensten en diverse goederen” op een grootboekrekening in de 61-reeks.

01 juli 2019

De raad van bestuur van AGION besliste om de “zonneleningen”, oorspronkelijk bedoeld voor de financiering van het plaatsen van zonnepanelen, aanzienlijk interessanter te maken.

26 juni 2019

Een chronisch gebrek aan middelen heeft de laatste decennia geleid tot een erg lange wachtlijst voor scholenbouwinvesteringen bij AGION, de subsidiërende overheid. Daarom zijn we blij dat AGION eind vorige week positief gereageerd heeft op ons gemotiveerd voorstel om alle dossiers die op de wachtlijst werden ingeschreven in 2006 en 2007 “goedkeuringsvatbaar” te verklaren.  

26 juni 2019

De programmatieregelgeving voor de derde leerjaren van de derde graad is aangepast: de programmatiestop wordt opgeheven en de lijst van vrij programmeerbare derde leerjaren van de derde graad is geschrapt.

Alle derde leerjaren van de derde graad kunnen op 1 september 2020 geprogrammeerd worden

25 juni 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

24 juni 2019

De ontslagnemende regering bereidde een wetsvoorstel voor dat een buitenlandse giftenregister zou verplichten voor vzw’s die over de periode van een jaar meer dan 3 000 euro buitenlandse giften zouden overmaken en/of ontvangen. Dat wetsvoorstel is (voorlopig?) van de baan.

20 juni 2019

PREBES ontwikkelde de ‘Leidraad voor tijdsbesteding IDPBW’, een rekenmodel voor de prestaties van de medewerkers van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Pagina's