13 november 2019

Binnenkort mag je de volgende vormingen verwachten:

13 november 2019

Ondanks het eerdere nieuws over dit thema (cf. Vlaamse regering van 25 oktober 2019: voorontwerp van programmadecreet 2020, art. 39, §2, eerste lid, 1°)  bleef deze vraag terugkomen.

13 november 2019

De vraag om uitleg van nieuwkomer Roosmarijn Beckers was verwant aan de vraag van Koen Daniëls op 24 oktober 2019, erg recent dus, maar

13 november 2019

Wij ontvangen nog steeds veel vragen over de stappen die moeten gezet worden om vanaf 1 september 2020 de basisopties A-stroom en de basisopties B-stroom te organiseren in het gewoon secundair onderwijs.

12 november 2019

DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen tegen ten laatste 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, als volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.

06 november 2019

De deelnemers van de infosessie op 5 november 2019 over de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs vonden die bijzonder leerrijk. Ze kunnen nu met een betere kennis van zaken een keuze maken over de wijze waarop hun school de boeken wil geleverd zien. Na een uiteenzetting van het hoe en waarom van deze raamovereenkomst lichtten de vier boekenleveranc

05 november 2019

In de raamovereenkomst voor kantoorpapier is er een halfjaarlijkse prijsherziening voorzien in de eerste week van november en de eerste week van april. De aanpassing van de prijs is enkel van toepassing bij een stijging of daling groter dan 1 %. De PPI B-grade Germany van oktober 2019 is 925 euro per ton. De PPI B-grade Germany van januari 2019 was 945 euro per ton.

05 november 2019

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

05 november 2019

Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?

05 november 2019

Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 10 september 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden met als focus: scholen ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belast

Pagina's