22 januari 2020

Nu de Vlaamse uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2020 gestemd is, zijn ook de rekenmodules voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon onderwijs geactualiseerd voor het schooljaar 2019-2020. 

22 januari 2020

Door een wetswijziging die in voege trad vanaf 1 januari 2020 wijzigt de dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor de stagiairs. De polis arbeidsongevallen die de onderwijsinstelling voor haar stagiairs heeft onderschreven wordt wat ruimer. Ook het traject van en naar de stageplaats is gewaarborgd.

22 januari 2020

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten te digitaliseren. E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen, maar het e-platform is niet zo eenvoudig in gebruik en er kunnen technische complicaties optreden. 

21 januari 2020

Begin februari kun je als bestuur in alle regio's aan een interessante vormingsavond deelnemen.

Kom met meerdere bestuurders en kies uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden, jouw twee workshops voor die avond. Zo kun je de inhouden delen binnen je bestuur.

Het aanbod is niet in elke regio gelijk. Je bent overal welkom!

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

15 januari 2020

Binnenkort starten we vormingen rond overheidsopdrachten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

14 januari 2020

Een vraag om uitleg over een moeilijk thema van de hogescholen, dat ook al een hele tijd meegaat: de kwestie van de zgn. onderwijsbelastingseenheden en de financiële perikelen daarrond. Loes Vandromme was nogmaals de vragensteller van dienst. De zaak stond ook in het Regeerakkoord en uiteraard ook in de beleidsnota Onderwijs.

14 januari 2020

Ook voor de controle van de jaarrekening 2018 is er een tussenkomst van AgODi in de kosten van de revisor voor vzw’s die verplicht zijn om een revisor aan te stellen.

13 januari 2020

In februari en maart 2020 organiseren MOEV en De Ambrassade zeven leermomenten over gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen. Die leermomenten sluiten aan bij de projectoproep Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen die de Vlaamse overheid lanceerde in 2018.

08 januari 2020

Over een aantal weken wordt beslist over de samenstelling van de scholengemeenschappen voor een nieuwe periode van zes jaar (2020-2026). De scholengemeenschappen krijgen als opdracht om binnen de grenzen van hun planningsbevoegdheid afspraken te maken over de organisatie van de tweede en de derde graad modernisering secundair onderwijs.

Pagina's