07 juli 2020

In de nieuwsbrieven van 14 mei en 18 juni is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website.

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel.

07 juli 2020

Vragensteller Jo Brouns verwees naar de vorige legislatuur en de huidige beleidsnota om, ook in het kader van de capaciteitsproblematiek in scholen, opnieuw aandacht te vragen voor het systeem van huursubsidies.

24 juni 2020

In november 2019 werd door het KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) de vernieuwde COS-brochure gelanceerd.

24 juni 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 24 juni 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 109 subsidiedossiers goed voor in totaal 22 272 698,20 euro subsidie. 

23 juni 2020

De laatste vraag om uitleg van de vergadering, die Elisabeth Meuleman stelde, bracht, uitgezonderd enkele bijkomende details, vooral een herhaling van het gesprek dat in deze commissie gevoerd was op 4 juni over het

23 juni 2020

Van de vraag over het veiligheidsonderwijs belandden we met deze vraag om uitleg van Loes Vandromme op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Zij schetste het concept tegenover de vroegere werkwijze met zgn. persoonlijke ontwikkelingstrajecten en voortrajecten.

23 juni 2020

Er was ook een onderwijsvraag die niets met corona te maken had, maar wel een duidelijk federale dimensie en ook een al langere voorgeschiedenis had.

23 juni 2020

Jo Brouns vertrok van enkele gekende (infrastructurele) coronamaatregelen op scholen en verwachtte ook een blijvende aandacht voor zulke maatregelen, zoals bijvoorbeeld wat sanitaire voorzieningen betrof.

23 juni 2020

Op onze nieuwe webpagina's Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so lees je dat elke scholengemeenschap ten laatste op 30 juni 2020 volgende zaken aan Katho

Pagina's