03 april 2020

Veel scholen sluiten delen van hun gebouwen en vangen in bepaalde delen kinderen van ouders met cruciale beroepen op.  Dit vraagt om doelgerichte stellingen van de technische installaties.

03 april 2020

De schoolpolis voorziet dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Leerlingen krijgen dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheden lichamelijke ongevallen.

02 april 2020

De schoolpolis voorziet normaal gezien dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

02 april 2020

Door de coranacrisis maken onderwijsinstellingen de overstap naar nieuwe tools om te overleggen of om onderwijs op afstand aan te bieden. De keuze valt hierbij soms op Zoom. Deze software staat bekend als kwalitatief goed en heeft een eenvoudige interface.

02 april 2020

Schoolbesturen die hebben ingeschreven op de DOKO-raamovereenkomst brand en alle risico’s elektronica zijn gedekt voor schadegevallen aan de laptops bij gebruik door de leerlingen thuis in de periode van de lockdown. De school dient wel een lijst bij te houden om te weten wat ze aan wie hebben meegegeven.

02 april 2020

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject gebruik je steeds een officieel AGION-aanvraagformulier. AGION paste die aanvraagformulieren recent aan. Uiterlijk tot 1 juni 2020 mag je nog de oude formulieren gebruiken!

31 maart 2020

Vorige week lieten we je weten dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus.  De overlegorganen van vakbonden en werkgevers binnen de Nationale Arbeidsraad hebben ondertussen beslist om de sociale verkiezingen collectief op te schorten vanaf dag X+36.

31 maart 2020

Gebruik je SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) in een filmpje bijvoorbeeld voor de ondersteuning van ouders met buo-leerlingen? Dan moeten daar geen auteursrechten op worden betaald.

31 maart 2020

Team leerlingenvervoer van AGODI - Afdeling Secundair Onderwijs gaf onderstaande verduidelijking bij de subsidieaanvragen voor vervoer met de eigen wagen. Op die manier kun je daar al rekening mee houden bij het indienen van aanvragen.

Subsidie IV: algemeen

27 maart 2020

De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over wat de schoolpolis tijdens afstandsonderwijs dekt.

Pagina's