16 september 2019

Vzw DOKO heeft de gunningsprocedure afgerond voor de levering in 2022 en 2023 van 575 GWh aardgas per jaar en 108 GWh groene stroom per jaar aan de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante instellingen die hun mandaat hebben bezorgd aan vzw DOKO. De prijs was ditmaal het enige gunningscriterium.

Voor aardgas blijft de huidige leverancier - EDF/Luminus - aan boord.

11 september 2019

AGORA is een kwaliteitsmanagementsysteem voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op school. Het biedt een raamwerk om het welzijnsbeleid te verbeteren en te borgen, zodat je school een proactief beleid kan voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid.

11 september 2019

Voor de zomervakantie lieten we je weten dat wij zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die voorwaarden golden oorspronkelijk maar tot 15 juli 2019. AGORIA én SD Worx zijn nu allebei bereid om hun aanbod te verlengen. AGORIA verlengt tot 15 oktober 2019 en SD Worx tot 30 september 2019.

10 september 2019

Je moet het UBO-register invullen uiterlijk tegen 30 september 2019. De bestuurders van schoolbesturen die de nieuwe wetgeving niet naleven, riskeren boetes van 250 tot 50 000 euro.

10 september 2019

Het juridische kader voor vzw’s is aanzienlijk veranderd na de hervorming van het Wetboek van economisch recht en het verschijnen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het zijn uitgebreide en complexe reglementeringen, die verspreid staan in verschillende wetten. Daardoor wordt het geheel moeilijk leesbaar.

10 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: scholen ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

10 september 2019

Bijna alle initiatieven voor het werkjaar 2019-2020 kregen een locatie en een datum! Je kunt dus heel veel ‘afspraken’ in je agenda plaatsen!

04 september 2019

Een masterclass geeft, zoals elk jaar, het startschot van de vormingen voor besturen. Vanaf dit werkjaar organiseren we dat telkens in één regio op een avond. Dit jaar is regio Oost-Vlaanderen de gastheer in Marialand in Gent op 3 oktober vanaf 19 uur.

Marcel Van der Avert heeft het over kantelmomenten in organisaties - vertragen of versnellen ze uw groei?

04 september 2019

Edubuild organiseert op donderdag 24 oktober 2019 in Flanders Expo Gent (Hal 3) een lezingenprogramma Edubuild Summit 2019 over een groot aantal boeiende en actuele topics met gastsprekers op hoog niveau.

04 september 2019

IC Verzekeringen wil de besturen en scholen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en organiseert daarover vijf infosessies.

Volgende onderwerpen komen er aan bod:

  • overzicht verzekeringspolissen
  • web online: efficiënt schadebeheer
  • preventie brand
  • nieuwigheden

Data en plaatsen:

Pagina's