21 januari 2021

Door de strikte veiligheidsmaatregelen is de organisatie van activiteiten ernstig verstoord of zelfs onmogelijk geworden. Daarom kozen veel scholen om de traditionele Chrysostomosvieringen uit te stellen tot een meer geschikt moment in april of mei.

21 januari 2021

Het departement Onderwijs organiseert een webinar rond de sneltesten binnen onderwijs op donderdagavond 21 januari 2021. Wegens de grote belangstelling kun je jammer genoeg niet meer inschrijven, maar de webinar wordt volledig opgenomen en zal eerstdaags via de website van Onderwijs Vlaanderen verspreid worden.

20 januari 2021

Van belastingcontroles die worden afgerond na 7 januari 2021 ontvangen bestuurders het controleverslag van de belastingcontroleur.

19 januari 2021

Voor de registratie van bestuurders en leden van het dagelijks bestuur volgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de registraties in deze bestuursorganen van jullie vzw in het Belgisch Staatsblad op. We zorgen er zelf voor dat elke bestuurder en lid van het dagelijks bestuur toegang heeft tot onze toepassingen en zo optimaal gebruik kan maken van onze diensten.

19 januari 2021

Midden vorig jaar schreef AGION de schoolbesturen aan met dossiers op de wachtlijst in 2008 en eerste helft 2009. Deze besturen kregen na lang wachten eindelijk groen licht om hun dossier te actualiseren. Echter voor het aanwenden van deze middelen legt AGION een strikte timing op waar wij je attent willen op maken.

13 januari 2021

Op 24 december verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet maakt het mogelijk om de algemene vergadering te organiseren via schriftelijke procedure of te vergaderen vanop afstand via een elektronisch communicatiemiddel.

13 januari 2021

Opendeurdagen zijn jammer genoeg niet mogelijk in fase oranje, noch in het basisonderwijs, noch in het secundair onderwijs.

Ook rondleidingen van ouders en (toekomstige) leerlingen gebeuren in principe digitaal. Uitzonderlijk is een fysiek schoolbezoek nog wel mogelijk, onder strikte voorwaarden:

13 januari 2021

Op 2 of 9 februari kun je via een Zoom-sessie deelnemen aan het derde luik van de vorming Financiële geletterdheid.

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

06 januari 2021

Alhoewel de cijfers de goede richting uitgaan, moeten we erg waakzaam blijven. Er heerst bij de virologen immers heel wat ongerustheid over de gevolgen van de nieuwe (veel besmettelijkere) varianten die in omloop zijn.

Pagina's