Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode

Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. 

Bezinning is de gist. Een 'Bezinning voor onderwijsmensen' dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan. Het is multi-dimensionale nascholing van de bovenste plank!

Een 'Bezinning voor onderwijsmensen' in de Abdij van Averbode:

  • geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens;
  • verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs;
  • verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom. 

Een 'Bezinning voor onderwijsmensen' bevat een mix van de volgende basisingrediënten:

  • een stevige inhoud, gebracht door een authentieke begeleid(st)er;
  • de ontmoeting met onderwijscollega’s die er komen om samen met jou de zin van het werken in het onderwijs te herbronnen;
  • het rustgevende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

De bezinning levert geen fast food voor onmiddellijk en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk.

Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren.

Programma 2019-2020

22 - 23 november 2019

Eric Haelvoet

Zorg voor de hele mens

24 – 25 januari 2020

John Arblaster

De ontmoeting tussen God en mens: (ont)spanning in de Middelnederlandse mystiek

14 – 15 februari 2020

Ellen Van Stichel

Waarom samen leven nog geen samenleving maakt … Over kwetsbaarheid, rechtvaardigheid en het goede leven voor allen

13 – 14 maart 2020

Christophe Monsieur

Leven vanuit het hart

Praktische informatie

Nadere informatie vind je in de digitale flyer.

Inschrijven: