Samenstelling van de comités besturen

Op 24 april 2018 maken we in de nieuwsbrief de resultaten van de regionale verkiezingen bekend. In de daaropvolgende weken komen de comités besturen voor het eerst samen.

Als de samenstelling nog niet helemaal representatief is, kunnen de comités besturen op hun eerste vergadering maximaal 4 of 5 leden coöpteren. De gecoöpteerde leden worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief van 22 mei 2018.

De comités besturen zijn representatief voor de besturen in een regio. 

Elk regionaal Comité Besturen (COBES) bestaat uit 16 tot 20 verkozen leden en eventueel maximaal vier tot vijf gecoöpteerde leden, met een gegarandeerd genderevenwicht van ten minste een derde. De bisschoppelijk gedelegeerde of bisschoppelijk afgevaardigde is van rechtswege lid, en neemt in de regel het voorzitterschap op.

Tussen 20 april en 6 juni 2018 organiseert elke regio twee vergaderingen:

  • een eerste vergadering van verkozen COBES-leden om bijkomend vier tot vijf leden te coöpteren. Het COBES heeft daarbij aandacht voor de representatieve vertegenwoordiging van alle onderwijsniveaus, subregio's, types schoolbesturen, gender, diversiteit, specifieke expertise;
  • een tweede vergadering van het nieuw samengestelde COBES die leden voor de algemene vergadering verkiest en leden voor de raad van bestuur voordraagt.

Data

COBES   Data
West-Vlaanderen  

26 april en 29 mei 2018 om 19 uur

Oost-Vlaanderen  

16 en 30 mei 2018 om 14 uur

Mechelen-Brussel  

3 en 14 mei 2018 om 19.30 uur

Antwerpen  

15 mei 2018 om 14 uur en 18 juni 2018 om 16 uur

Limburg  

7 mei en 28 mei 2018 om 9.30 uur

Bekendmaking

Op 19 april 2018 vanaf 12 uur worden de stemmen geteld. Bij een ex aequo tussen kandidaten hakt een COBES in de coöptatievergadering op voorstel van de kiescommissie meteen de knoop door. De lijsten van verkozenen worden op 24 april bekend gemaakt. De lijsten van gecoöpteerden wordt op 22 mei 2018 gepubliceerd.

Hoe word je kandidaat Hoe en wanneer stemmen Cooptatie van leden Samenstelling algemene vergadering Samenstelling raad van bestuur