Centrumreglement in het volwassenenonderwijs

Het centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten.

Het model centrumreglement volwassenenonderwijs wordt vrijblijvend aangeboden aan de Katholieke Centra voor Volwassenenonderwijs.

Dit model werd ten aanzien van het vorige model volledig herwerkt op basis van de aanbevelingen gemaakt naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het decreet volwassenenonderwijs. Naast inhoudelijke aanpassingen werd vooral aandacht besteed aan de leesbaarheid van de tekst. De wijze waarop dit model werd opgevat moet de centra de mogelijkheid geven om dit reglement gemakkelijk digitaal beschikbaar te stellen voor hun cursisten aan de hand van vragen.

Documentatie