Campagne internaten

De documenten, posters en video's van de campagne 'Mijn succes? Het internaat!'.

Op www.internaat.be vind je alle algemene informatie over internaten voor ouders en jongeren terug.

Doel campagne

Op dinsdag 30 mei 2017 lanceren we de campagne 'Mijn succes? Het internaat!' om de internaatswerking in de kijker te zetten en komaf maken met het vooroordeel dat internaten ouderwets zijn. Internaten zijn eigentijds en dragen bij aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen.

Inhoudelijke campagne

Wij maken van deze campagne een positieve, inhoudelijke campagne en wijzen op de opdracht van de internaten. Die bestaat erin de ontwikkeling van de internen te bevorderen door de uitbouw van vier pedagogische basisdoelen:

  1. bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  2. bevorderen van persoonlijke ontplooiing
  3. bevorderen van sociale ontwikkeling
  4. overdracht van waarden en normen

Verschillende bekende Vlamingen die zelf op internaat hebben gezeten of zitten verleenden hun medewerking: Matteo Simoni, Clara Cleymans, Jeroen Meus en Jannes Coessens. Zij prijken op de affiches en getuigen over hun internaatstijd in de video’s.

Campagnemateriaal

Alle video's zijn terug te vinden op het Youtube-kanaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en verzameld in de afspeellijst Campagne 'Het internaat? Mijn succes!'.

Hieronder zijn de posters en het persbericht te downloaden.