De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderenWellBe.vlaanderen is nu online beschikbaar.  Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen.

We stellen het instrument in de verschillende regio’s voor. De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs. Ook begeleiders zijn welkom. Schrijf je in voor de vorming op meerdere plaatsen in Vlaanderen en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal welbevinden bij jou op school.

Met al je vragen kun je terecht bij wellbe [at] katholiekonderwijs.vlaanderen