Nieuws over Zill

Hieronder kan je al het nieuws raadplegen dat over het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is verschenen.

18 april 2017

Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! in de proeftuinscholen. Om inspiratie en ideeën te delen, kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden.

23 maart 2017

De pedagogische begeleiding werkt regionaal en Vlaanderenbreed een ondersteunings- en nascholingsaanbod uit voor alle basisscholen. Dit schooljaar leren begeleiders en scholen samen uit het proeftuinproject hoe de implementatie vlot vorm kan krijgen.

22 maart 2017

Tijdens de voorbije maanden en weken is door de bij Zin in leren! Zin in leven! betrokken ontwikkelgroepen weer heel wat werk verzet. De meest recente versies van het ordeningskader (versie 40) en de generieke doelen voor het gewone basisonderwijs of het gemeenschappelijk curriculum zijn nu beschikbaar. Die gebruiken we dit jaar verder in de proeftuinen.

22 maart 2017

De meeste lerarenopleidingen gaan al vanaf volgend schooljaar (2017-2018) aan de slag met het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven!. Dat is nodig want lerarenopleidingen bereiden hun studenten voor op hun toekomstige job als leraar, waarbij ze met het nieuwe leerplanconcept moeten werken.

16 januari 2017

Mogen scholen voor buitengewoon onderwijs het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! gebruiken? Ja, maar steeds binnen het cyclisch proces van handelingsplanning.

22 november 2016

Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 20 oktober 2016, dienen we het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in bij de Vlaamse onderwijsinspectie met het oog op een officiële invoering in het gewoon basisonderwijs vanaf 1 september 2018.

We spraken met de inspectie een overgangsperiode af:

19 oktober 2016

De proeftuinen rond het nieuwe leerplanconcept komen op kruissnelheid. Heel wat scholen maken de volgende maanden gebruik van het nascholingsaanbod om kennis te maken met Zin in leren!

29 augustus 2016

Nu het schooljaar opnieuw is gestart, draait ook de ontwikkelmolen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! (Zill) weer op volle toeren.

26 april 2016

Vanaf september 2016 kun je als schoolteam, leidinggevende of gangmaker een nascholing volgen om je in het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! te verdiepen.

Pagina's