Agenda directeur-generaal

04 maart 2016

Op het tweedaags congres voor de directies van secundair, volwassenen- en hoger onderwijs en pedagogisch begeleiders van regio Limburg zal prof. dr. Lieven Boeve het slotreferaat houden.

Het congres vindt plaats in Hotel van der Valk, Stein-Urmond.

28 februari 2016

Ter gelegenheid van de opening van de polyvalente zaal zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over “Bouwen aan een katholieke dialoogschool”.
Plaats van de viering: VBS De Droomvlieger, Brugsesteenweg 77 te 8630 VEURNE.

 

26 februari 2016

Op de laatste dag van dit colloquium zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over ‘uitdagingen voor het katholiek (buitengewoon basis)onderwijs’.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330, Oostende.

25 februari 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan deze tweedaagse waar de aandacht vooral gaat naar de katholieke dialoogschool. Wat betekent nu een ‘katholieke dialoogschool’? Heeft die school een eigen identiteit? Waarin en hoe maakt een katholieke dialoogschool het verschil?
De tweedaagse vindt plaats in Corsendonk Duinse Polders, Ruzettelaan 195 te 8370 Blankenberge.

23 februari 2016

De 3 sprekers (de professoren Dehaene, Lieven Boeve en Van Dooren) presenteren hun invalshoek op het onderwerp STEM in het middelbaar onderwijs. Daarna volgt een geleid debat met vice-rector Gielen als moderator en waarna nog de vragen vanuit het publiek aan bod komen.
Dit debat vindt plaat in het Auditorium De Tweede Hoofdwet, Kasteelpark Arenberg 41 te 3001 Heverlee.

18 februari 2016

Prof. dr. Lieven Boeve woont een gedeelte van de tweedaagse voor de directies van het secundair onderwijs, regio West-Vlaanderen bij.
Deze tweedaagse vindt plaats in de Duinse Polders, Ruzettelaan 195 te Blankenberge.

02 februari 2016

Bij de vijftigste verjaardag van het Mater Dei Institute, en in het kader van de week van het katholiek onderwijs in Ierland,  presenteert Prof. dr. Lieven Boeve op dinsdag 2 februari een lezing met de titel ‘Catholic Education Today in Search of God’s Love”.

30 januari 2016

Tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de viering van 20 jaar Scholengroep Sint-Rembert zal prof. dr. Lieven een toespraak houden over “Vrank en vrij: dromen over het katholiek onderwijs van de toekomst”.
De plechtigheden vangen aan met een eucharistieviering in de kapel om 16.30 u in de Bruggestraat 23 te 8820 Torhout.

29 januari 2016

In zijn uiteenzetting ter gelegenheid van de pedagogische studiedag zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de toekomst van het katholiek onderwijs en over de voorstellen ter tafel om jonge mensen te blijven warm maken voor een loopbaan in het onderwijs.
Deze pedagogische studiedag vindt plaats in de Guido Gezellelaan 105 te 9800 Deinze.

29 januari 2016

Ter gelegenheid van de verkiezing van het “Opvoedersteam van het jaar” zal prof. dr. Lieven Boeve de prijs uitreiken en een korte toespraak houden.

Pagina's