Agenda directeur-generaal

18 mei 2016

Het Vlaams Parlement organiseert een hoorzitting over de “Nota van de Vlaamse Regering, ingediend door minister Jo Vandeurzen, over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen” waaraan prof. dr. Lieven Boeve ook deelneemt.
Deze hoorzitting vindt plaats in de gebouwen van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

13 mei 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan het debat in het Vlaams Parlement met als onderwerp “Welke opportuniteiten en mogelijkheden biedt de hervorming van de eindtermen, in het licht van de grote lijnen die uit het maatschappelijk debat naar voren komen?”.
Dit debat vindt plaats van 12.00u tot 13.00u in de Van Dijckzaal van het Vlaams Parlement.

13 mei 2016

Ter gelegenheid van de dialoogdag tussen VBS Klimrek uit Gent en VBS 2geltje uit Horebeke brengt prof. dr. Lieven Boeve brengt een bezoek aan de school.
Deze dialoogdag vindt plaats in de VBS 2geltje, Dorpsstraat 14, 9667 St-Maria-Horebeke.

11 mei 2016

De studentenraad van de lerarenopleiding UCLL in Heverlee met als onderwerp “Leerkracht, een ondergewaardeerd beroep?” Op de agenda staan o.a.: de eindtermen, leerplannen, hervorming onderwijs, taken van de leerkracht, verloning, opleiding, werkzekerheid en werkgelegenheid, ...  

10 mei 2016

Plaats van afspraak: F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

09 mei 2016

Plaats van afspraak: Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

02 mei 2016

Reeds 10 jaar nemen de leerlingen van dit college deel aan activiteiten in bestaande socioculturele, onderwijs-, welzijns- en gezondheidsorganisaties in de regio.

02 mei 2016

Op de studiedag “Tussen Credo en Amen: Geloven als opdracht en overgave” over de uitdagingen van hedendaags geloven leidt prof. dr. Lieven Boeve de werksessie “Geloven in dialoog: de christelijke stem”.
Deze studiedag vindt plaats in de Promotiehal van de KU Leuven.

30 april 2016

Op zaterdagnamiddag 30 april pitchen de winnende jongerenteams van het project van de Koning Boudewijnstichting de ‘School van de toekomst’ hun voorstel voor een uitgenodigd publiek van stakeholders, beleidsmakers, leerkrachten en ouders. Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn bij de publieke afsluiting van de 2-daagse.

29 april 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de feestzitting van het eerste niveau-overstijgend BOS-bestuur in Limburg in het gewoon katholiek onderwijs. BOS staat voor Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting.
Plaats van de feestzitting: Ursulinenstraat 2 te Herk-de Stad.

Pagina's