Agenda directeur-generaal

27 oktober 2016

Directeur-generaal Lieven Boeve en Mark Lambrechts, administratief beheerder van de campus letteren van de KU Leuven campus Brussel, gaan in tweespraak over het project van de dialoogschool en de christelijke identiteit van het katholieke onderwijs.

Plaats van het gebeuren: Mediahuis, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen.

25 oktober 2016

Op de ouderraad van het H. Hartinstituut houdt directeur-generaal Lieven Boeve een voordracht over de katholieke dialoogschool. Daarna volgt een debat met de aanwezigen.

De ouderraad vindt plaats in het Heilig-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 te Heverlee.

 

22 oktober 2016

In aanwezigheid van Luc Van Looy, bisschop van Gent, en Lieven Boeve, directeur-generaal wordt de nieuwbouw van het Sint-Janscollege in de Heiveldstraat 117 te Sint-Amandsberg plechtig ingehuldigd.

 

21 oktober 2016

500 jaar geleden schreef Thomas More zijn ‘Utopia’ over het denkbeeldige eiland waar geluk, rechtvaardigheid en godsdienstvrijheid hoogtij vieren. Wat blijft er 500 jaar later over van die utopie? Hoe kunnen verschillende levensbeschouwingen en religies vandaag met en naast elkaar leven: hoe kan het beter en/of anders? Wat zijn de problemen, maar vooral de mogelijkheden?

20 oktober 2016

Op het congres van de directies secundair onderwijs van Oost-Vlaanderen geeft directeur-generaal Lieven Boeve een voordracht over de onderwijsactualiteit.

Dit congres vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330 te 8400 Oostende.

19 oktober 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de opening van de tentoonstelling “Op zoek naar Utopia”, naar aanleiding van de publicatie precies 500 jaar geleden van het boek “Utopia” van Thomas More, in Museum-M te Leuven.

19 oktober 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal deelnemen aan het gala diner van de European Association of Service providers for Persons with Disabilities dat plaatsvindt in de gebouwen van het Europees Parlement.

18 oktober 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan het debat “Het M-decreet: één jaar later. Een grondige evaluatie door verschillende actoren”. Eén jaar na de invoering van het M-decreet wordt stilgestaan bij een aantal opportuniteiten en moeilijkheden die in het werkveld opduiken.

Dit debat vindt plaats op de Campus Kulak, E. Sabbelaan 53 in 8500 Kortrijk.

17 oktober 2016

Directeur-generaal Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de internationale conferentie, georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming samen met de OESO, rond het thema Governing Complex Education Systems.

14 oktober 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de officiële opening van de nieuwe campus van ZoWe Verpleegkunde te Brugge.
De feestelijkheden vinden plaats in de Barrièrestraat 2d te 8200 Brugge.

Pagina's