Agenda directeur-generaal

16 december 2016

De studiedag vangt aan met de openingsspeech door de directeur-generaal Lieven Boeve. Hij geeft een stand van zaken van het BOS en plaatst de directeur in de nieuwe structuur.

10 december 2016

Op de Openforumdag van het Minderhedenforum zal prof. dr. Lieven Boeve deelnemen aan het panelgesprek over de uitdagingen voor het onderwijs: Nog steeds reproduceert en – erger nog – draagt ons onderwijssysteem bij tot meer sociale ongelijkheid binnen onze samenleving, zeker bij leerlingen met etnisch culturele achtergronden.

09 december 2016

Op deze tiende editie van de Themadag voor leidinggevenden die een synthese maakt van de vorige edities en tegelijk vooruitkijkt naar nieuwe uitdagingen zal ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn.
Odisee, Campus Brussel in de Stormstraat 1 te 1000 Brussel.

05 december 2016

Aan deze ontmoetingsavond met internaatsbesturen en beheerders, georganiseerd door Team Internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, met als thema ‘Kwaliteitsontwikkeling internaten’ zal ook directeur-generaal Lieven Boeve deelnemen.
Deze ontmoetingsavond vindt plaats in KaSOH Kindsheid Jesu Sint-Jozef Internaat, Kempische Steenweg 400 te 3500 Hasselt.

04 december 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de wijding van mgr. Lode Aerts, de nieuwe bisschop van het bisdom Brugge. 
Deze wijding vindt plaats in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge.

04 december 2016

Op het concert ter gelegenheid van 30 jaar Wereld Missie Hulp zal directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn.
Dit concert vindt plaats in de Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven.

03 december 2016

De katholieke dialoogschool is het onderwerp van bespreking op de vergadering van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad. Na de uiteenzetting van prof. dr. Lieven Boeve volgen nog groeps- en panelgesprekken.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

26 november 2016

Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe gebouwen van de basisschool Wegwijzer zal ook de directeur-generaal een korte toespraak houden.
De feestelijkheden vinden plaats in de Pastoor Steenssensstraat 110 te Beveren-Waas.

24 november 2016

Lieven Boeve bezoekt de directeurs verenigd op het colloquium van het basisonderwijs van de regio Mechelen-Brussel.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo De Kinkhoorn en Ravelingen te Oostende.

 

22 november 2016

In dit panelgeprek met onderwijsexperten gaat bijzondere aandacht naar deze vier onderwerpen: lesgeven rekening houdend met de diversiteit aan culturen in één klas; de diversiteit van het Brusselse lerarenkorps; link onderwijs-arbeidsmarkt; leerlingenbegeleiding.

Dit panelgesprek vindt plaats in het Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel.

Pagina's