Agenda directeur-generaal

05 oktober 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de pensioenviering van de secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale, de heer Jos Van der Hoeven. De viering vindt plaats in het Elewijt-Center, Tervuursesteenweg 546 te Elewijt.

01 oktober 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de eeuwfeestzitting ter gelegenheid van de afsluiting van het Pius X ‘Helemaal honderd’-jaar. 

De feestelijkheden vinden plaats in de VII-de Olympiadelaan 25 - 2020 Antwerpen.

30 september 2016

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe schoolgebouwen zal ook directeur-generaal Lieven Boeve een toespraak houden met als onderwerp “Kwaliteitsvol katholiek onderwijs garanderen voor de kinderen van vandaag en de samenleving van morgen”.

De feestelijkheden vinden plaats in de Heilige Harten Secundair en het Sint-Aloysiuscollege.

 

29 september 2016

Directeur-generaal Lieven Boeve zit deze transversale adviesraad voor waarvan het doel is te komen tot een gedragen standpunt over het onderwijs van de toekomst aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (lange termijn, perspectief 2025) vanuit de definitieve waarborgregeling en de hervorming van het geïntegreerd onderwijs (1 september 2017), rekening houdende met de evolutie naar bestuur

27 september 2016

Prof. dr. Lieven Boeve gaat in gesprek met een afvaardiging van codi’s basisonderwijs van de regio West-Vlaanderen.

Dit overleg vindt plaats in d' Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek.

 

26 september 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de feestelijkheden ter gelegenheid van de opening van het academiejaar van de KU Leuven.

24 september 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de opening van het stadsfestival naar aanleiding van de publicatie van het boek van Thomas More “Utopia”, 500 jaar geleden.

Dit festival vindt plaats in de stadsschouwburg te Leuven.

24 september 2016

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan het panelgesprek ter gelegenheid van de opening van het administratief gebouw van de scholengroepen Arkorum en Sint-Michiel.

Deze feestelijke opening vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwmarkt 30, 8800 Roeselare.

 

23 september 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de feestelijke opening van de nieuwe campus Zuid én het 20-jarig bestaan van Karel de Grote Hogeschool.

De feestelijkheden vinden plaats in de Brusselstraat 45 te 2018 Antwerpen.

 

23 september 2016

Op deze persconferentie wordt het boek “Katholiek Onderwijs en België” voorgesteld.
Dit boek is de vrucht van een uitzonderlijke samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Franstalige tegenhanger SeGEC, Secrétariat général de l’enseignement catholique.

Pagina's