Agenda directeur-generaal

06 maart 2018
In een panelgesprek worden Lieven Boeve, Bea Cantillon en Pedro De Bruyckere uitgenodigd enkele inspirerende voorzetten m.b.t. deze vier kernwaarden uit het opvoedingsproject van OZCS te geven:
  • Een school waar talenten kansen krijgen.
  • Een school waar hartelijkheid troef is.
  • Een school die de eigen grenzen doorbreekt.
02 maart 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve, samen met Raymonda Verdyck (GO!), Patriek Delbaere (OVSG), Paul Buyck (OKO) en Luc Coppieters (POV) nemen deel aan deze startdag met als thema “Schoolreglementen/schoolregels”. De aanzet wordt gegeven om samen te werken voor een sterk schoolreglement, duidelijk, leesbaar, gekend en gedragen door de leerkrachten, directies én leerlingen.

03 maart 2018

Op de viering van de 175e verjaardag van het Heilige-Drievuldigheidscollege geeft directeur-generaal Lieven Boeve een korte lezing over de uitdagingen van het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen.

De lezing vindt plaats in de promotiezaal van de K.U. Leuven, waar de receptie volgt in het Heilige-Drievuldigheidscollege, Oude Markt 28.

02 maart 2018

Op deze viering wordt vicaris-generaal Jaak Janssen gehuldigd voor zijn vele jaren dienst in het Bisdom Hasselt. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is hierbij aanwezig.

Deze viering vindt plaats in de Hasselt – Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75 te Hasselt.

01 maart 2018

Op de tweedaagse van de directies bao van de regio West-Vlaanderen met als thema “Zill InZicht” is directeur-generaal Lieven Boeve ’s avonds aanwezig.

Deze 2-daagse vindt plaats in Corsendonk Duinse Polders, Ruzettelaan 195 te Blankenberge.

28 februari 2018

Op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Confederatie Bouw geeft directeur-generaal Lieven Boeve een gasttoespraak over duaal leren.

Deze vergadering vindt plaats in de Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel.

27 februari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve en Marc Keppens, directeur Dienst Personeel, gaan in gesprek met de directie over de werklast en de uitdagingen van het M-decreet op de werking van de school.

Dit schoolbezoek vindt plaats in de  Sint-Jozefsstraat 3 te 8790 Waregem.

23 februari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de inaugurale rede van prof. dr. Maarten Wisse aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam.

20 februari 2018

Op uitnodiging van Minister Guy Vanhengel zal directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn op de 17de Avond van het Onderwijs die plaats vindt in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te Brussel.

05 februari 2018

In het kader van de opvolging van het PIRLS-onderzoek vergezellen directeur-generaal Lieven Boeve en pedagogisch directeur Machteld Verhelst minister Hilde Crevits op een studiebezoek over begrijpend lezen naar Eindhoven. Naast kennismaking met lokale good practices gaan de deelnemers in overleg met onderzoekers en beleidsmakers

Pagina's