Vorming voor besturen

Schrijf je in voor de nascholingen schooljaar 2017-2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een aanbod vormingen voor besturen.

  • Aanbod op een vaste datum in Brussel en/of in de regio
    voor het werkjaar 2017-2018 wordt er prioritair ingezet op vormingen in het kader van BOS - bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
  • Aanbod op vraag – initiatief wordt op een gevraagde datum en plaats herhaald
  • Vorming op maat – vraag wordt geanalyseerd en er wordt een passend antwoord op de vraag voorzien. Hiervoor worden de lesgever(s) en de werkvormen aangepast aan de nood, de vraag, de doelgroep, de locatie …. Vragen kunnen binnen komen bij marleen.decuyper [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Alle feedback is steeds welkom, laat het ons weten via marleen.decuyper [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: feedback%20-%20vormingsaanbod%20-%20website) (laat het ons weten)