Thema's en aanspreekpunten

 • Wet welzijn op het werk, Codex, ARAB, AREI, Stuurgroep en kerngroep welzijn op het werk (Stuurgroep en Kerngroep Welzijn op het Werk), begeleidingscommissie van het Convenant (CPBVO): Maarten Balthau
 • BrandveiligheidFranky Wauters
 • Preventieadviseurs: initiële opleiding (PA3), jaarlijkse bijscholing, ondersteuning: Franky Wauters
 • Veiligheidscoördinatie (tijdelijke bouwplaatsen): Franky Wauters
 • Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (onderwijsinspectie), opvolging van adviezen 3 (verstrekken van externe ondersteuning): Franky Wauters
 • Roken op school, alcohol, drugs: Maarten Balthau
 • Voedselveiligheid: catering, erkenningen, toelatingen, registraties (FAVV), autocontrolesysteem: Franky Wauters
 • Verkeersveiligheid: wegcode, verkeersbrigadiers, wegkapiteins, mobiliteitsplan, … : Maarten Balthau
 • Veiligheid sportterreinen, speelplaatsen en speeltuigen (richtlijnen FOD Economie), zwembad (richtlijnen van de gewesten): Franky Wauters
 • Beveiliging (diefstal, vandalisme, agressie, lock-in, …): Maarten Balthau
 • Milieu (vergunningen, exploitatievoorwaarden, …): Maarten Balthau
 • Energie (EPC, REG, audit, passiefscholen, …): Marc Hendrickx
 • OVAM - Asbest - Afval - Bodem: Franky Wauters
 • Preventie psychosociale risico's (geweld, pesten, conflicten, burn-out, ongewenst seksueel gedrag, ...): Beatrijs Pletinck