Stafdienst Directeur-generaal

Om de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te realiseren, ondersteunt de Stafdienst Directeur-generaal de beleidsvorming, de belangenbehartiging en de dienstverlening van haar leden en coördineert daartoe de werking van de organisatie.