Professionalisering

Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. 

Snel naar:

Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.