18 januari 2018

Het departement Onderwijs bevroeg de ondersteuningsnetwerken en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de kleine types (2, 4, 6 en 7) over hun ervaringen bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen las net als de andere onderwijskoepels, het GO! en de vakbonden dat rapport mee.

18 januari 2018

Deze actuele vragen sloten naadloos aan bij de actuele vraag over leerlingenbegeleiders van een week voordien. Minister Crevits had toen nog maar zo’n rapport over de opstart van de ondersteuningsnetwerken aangekondigd of het lekte vandaag al uit. Na het artikel over de zaak ’s ochtends in dS werd in de loop van de voormiddag al getweet c.q.

17 januari 2018

Ook dit schooljaar organiseert het platform 'Kies kleur tegen pesten' de Vlaamse week tegen pesten. Het startschot wordt gegeven met de uitreiking van de Pesten-dat-kan-niet!-prijs op vrijdag 2 februari 2018. De week tegen pesten loopt tot en met vrijdag 9 februari 2018.

17 januari 2018

Ten slotte nog een (relatief) korte vraag van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester over een welzijnsthema: het wat en hoe van het beleid inzake druggebruik en gameverslaving in onderwijs.

17 januari 2018

Als voorlaatste vraag van de dag kwam dan deze van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman, waarover Caroline Gennez het die ochtend al had gehad. De oorspronkelijke vraag was intussen een beetje achterhaald door een element in het hangende Onderwijsdecreet XXVIII.

17 januari 2018

Alle vragen hebben meestal wel een bepaalde relevantie, maar de politiek meer delicate vragen hebben misschien toch nog een ietsje meer relevantie dan andere. Voor twee vragen van de laatste soort moesten we wachten tot 16.45 u. Twee vragen van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman: eerst deze over de inschrijvingsproblematiek (lees: Inschrijvingsdecreet, waer bestu bleven?).

17 januari 2018

Op 28 november 2017 werden de conclusies/aanbevelingen van het zgn. Foriner-project voorgesteld, dat handelt over afstandsonderwijs aan Europese gedetineerden. Onderwijscommissaris Paul Cordy wilde weten wat de minister van een en ander dacht en of zij daarmee concreet aan de slag wilde gaan.

17 januari 2018

In het schooljaar 2016-2017 had 24,67 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs schoolse vertraging. Dat is een heel hoog cijfer! Inzetten op onderwijsloopbaanbegeleiding is essentieel om leerlingen volgens hun interesses, mogelijkheden en talenten naar de meest gepaste leerweg en studiekeuze te oriënteren. Elke leerling heeft dan ook zijn eigen leervoorkeuren.

17 januari 2018

Een bekend studententhema, waarover intussen meer informatie beschikbaar was, maar dat ook nu weer enig vuurwerk gaf tussen de twee vragenstellers onderling (met ook interveniënt Ann Brusseel aan de zijde van Daniëls): onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Tine Soens. Het thema, of beter gezegd, de sprekers namen heel wat spreektijd in beslag.

17 januari 2018

Met een stuk vertraging en in het bijzijn van in totaal acht onderwijscommissarissen kon onderwijscommissaris Kathleen Krekels haar vragen stellen...

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.