26 april 2017

Een recente rechtszaak tussen een leerling en een school uit Geraardsbergen toonde aan dat de communicatie over het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en Bednet naar alle betrokkenen nog beter kon, aldus onderwijscommissaris Vera Celis, die ook verwees naar communicatie van minister Crevits

26 april 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens gebruikte het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst, met daarin een niet zo positieve passage over de gang van zaken bij de ombudsdienst van de UGent, om vragen te stellen over de ombudsdiensten van universiteiten tout court vanuit diezelfde eerder negatieve vooronderstelling.

26 april 2017

Een moeilijker probleem dan het gezondheidsbeleid voordien in deze commissievergadering waren deze Brusselse vragen van plaatsvervangend onderwijscommissaris Elke Van den Brandt. 

26 april 2017

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers sprak over de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), die werd gehouden in 2015 en waarvan de resultaten intussen bekend waren. In haar intro overliep ze die resultaten op de diverse gezondheidsdomeinen, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

25 april 2017

De komende weken starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s Mechelen-Brussel (5 mei), Antwerpen (16 mei) en Limburg (19 mei). Het centrale thema van de bijeenkomst is: “einde van de GOK-cyclus of een nieuw begin?” We bespreken hoe we bij het afronden van deze cyclus de effecten van onze doelen in kaart kunnen brengen.

25 april 2017

De mededeling over continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs werd geactualiseerd. Bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs stellen we een warme overdracht centraal.

25 april 2017

70 procent van de scholen krijgt te maken met onbetaalde schoolfacturen. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming gaat samen met 30 Vlaamse secundaire scholen en armoedebestrijdingsorganisaties gedurende één schooljaar een project op maat uitwerken om daar wat aan te doen.

25 april 2017

Vorige week vrijdag werd beslist dat scholen met heel wat kwetsbare kinderen, die gedurende 10 weken gratis fruit konden bedelen, dit nog eens 10 weken kunnen doen. Het project wordt voor deze scholen verlengd, aangezien de vrijgemaakte subsidies nog niet zijn opgebruikt. De betrokken scholen worden hiervan op de hoogte gebracht.

20 april 2017

Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakte minister Crevits uit met de beslissing van de Vlaamse regering om een bijkomend budget (op schooljaarbasis) van 15,2 miljoen euro toe te kennen voor de ondersteuning van kleuters met een matig tot diep mentale beperking en kinderen met een gedragsstoornis.

20 april 2017

Eén thema, vier vragenstellers over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Aanleiding was de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s (schooljaar 2015-2016) met enkele weinig fraaie cijfers over het toegenomen aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen, zelfs in de basisschool.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.