15 januari 2018

Lees je de getuigenissen van twee deelnemers aan de bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode, in november 2017 met Christa Damen als begeleider. Geven ze je de smaak om ook zelf in een bezinningsbad te duiken? Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar immers nodig.

19 december 2017

'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

18 december 2017

Een katholieke dialoogschool wil uitdrukkelijk nadenken over haar katholieke identiteit en over de manier waarop zij die katholieke identiteit kan beleven. Zij kan dan ook niet om de vraag heen: wat met de eucharistie op onze school? (hoe) kunnen wij in het vieren van de eucharistie onze katholieke schoolidentiteit concreet gestalte geven?

12 december 2017

'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

07 december 2017

Het tweede actuele hangijzer, nu voor drie onderwijscommissarissen van drie verschillende partijen, stond vandaag in de krant, met name de blijkbaar slechte resultaten inzake begrijpend lezen van Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs in het kader van het internationale onderzoek PIRLS.

06 december 2017

De Dienst Identiteit & kwaliteit zal voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 een Erasmus+ KA1 project (schooleducation) indienen en coördineren rond geïntegreerd leiderschap. Het project zal een consortium zijn van verschillende scholen(gemeenschappen) uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

15 december 2017

Hoe vaak moslims ook de terreur van IS veroordelen, het lijkt weinig te veranderen aan het monolithische beeld dat velen hebben over de moslimgemeenschap. Heel wat politici en opiniemakers surfen zachtjes mee op die golf van wij-zij-polemiek of - nog erger - ze woekeren de haat aan, net op het moment dat beleidsmakers moedig moeten zijn en nuance horen te scheppen.

15 december 2017

Op vrijdag 15 december 2017 vindt het Festival van de gelijkheid plaats met een panelgesprek 'Dialoog als antwoord op radicalisering'. 

28 november 2017

Heel december kijken we uit naar goud, symbool voor authenticiteit en integriteit die een wijze man ook ooit het kerstkind bood. Het is advent!

28 november 2017

'Liefde in tijden van katholieke dialoogschool' vormt het derde boek in de reeks over de katholieke dialoogschool en geeft duiding bij drie termen.

Pagina's