18 januari 2018

Net voor het kerstreces had de Commissie voor Onderwijs dit politiek delicate voorstel van decreet goedgekeurd. Daar was wat turbulentie aan te pas gekomen, waarover ik toen uitvoerig op deze pagina’s geschreven heb. Op 17 januari 2018 stond het nu op de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor de finale afhandeling.

17 januari 2018

Nu het vorige congres voor het volwassenenonderwijs 'Big is beautiful?!' al even achter ons ligt, zijn we volop bezig met de voorbereiding van een tweede congres. Dat draagt als werktitel 'Iedereen inspecteur: het volwassenenonderwijs rokt?'.

17 januari 2018

Op maandag 15 januari 2018 vond een overleg plaats over het ontzeggen van rechtstreekse toegang tot beschutte werkplaatsen (BW) voor leerlingen OV3 zonder getuigschrift beroepsopleiding. De onderwijskoepels waren niet aanwezig op dat overleg. Vooraf voerden Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met OVSG en GO!

17 januari 2018

We herhalen graag de afspraken met de inspectie in verband met de implementatie en de overgangsperiode tussen de huidige leerplannen en het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs.

17 januari 2018

Van een compleet andere orde dan de so-“vraag” van Caroline Gennez in deze commissievergadering waren deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer. Ook wel al oudere vragen, maar alleszins nog niet achterhaald.

10 januari 2018

Voor de kerstvakantie gingen de inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) open. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen ondertussen al ingeschreven zijn. Vorig jaar namen meer dan 61 000 leerlingen deel!

10 januari 2018

De derde editie van de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning  (CLIL) op 20 februari 2018 verwelkomt leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen. Je ziet er internationaal CLIL-expert Peeter Mehisto aan het werk en kunt er praktische ideeën oppikken tijdens de presentaties, panelgesprekken en (vak)workshops.

09 januari 2018

Om met jouw schoolteam of collega’s thuis te komen in de opbouw en begrippen van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill), kun je gebruikmaken van twee nieuwe producten in ons ondersteuningsaanbod:

09 januari 2018

De organieke uitrol van het duaal leren gaat van start op 1 september 2019. Dat betekent dat scholen voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kunnen werken in het kader van het proefproject 'schoolbank op de werkplek'. Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe en lopende studierichtingen duaal organiek.

08 januari 2018

MICTIVO (Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs) wordt dit schooljaar voor de derde keer afgenomen n opdracht van het Departement Onderwijs. Het is een vijfjaarlijks onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit Gent.

Pagina's