26 april 2017

Onderwijscommissarissen Ann Brusseel en Paul Cordy kaartten een interessant, maar schrijnend Onderwijs-Werk-probleem aan. Hun vragen hadden al een voorgaande gekregen in de Commissie voor Werk et al.

25 april 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de onlinetoepassingen ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie van leerlingen bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient om de in de eerste graad bereikte vorderingen op het vlak van ICT te achterhalen.

25 april 2017

De onderwijsinspectie keurde 21 nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goed. De CVO’s kunnen deze leerplannen vanaf 1 september 2017 gebruiken. Het betreft:

 

Studiegebied

25 april 2017

Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum & vorming organiseert op woensdag 4 oktober 2017 van 14.00 tot 17.00 uur een studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.

25 april 2017

Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres - met medewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017! Meer informatie volgt binnenkort.

04 mei 2017

In het kader van het internationaal project “Strip to Identity” [http://www.strip2id.eu (leerlingensite) en http://www.striptoidentity.eu (officiële projectsite)] dat het belang van Europese identiteit, leesvaardigheid en leesplezier van kinderen en jongeren moet bevorderen, hebben -

28 april 2017

Bij dit schoolbezoek gaat bijzondere aandacht naar de vernieuwing van het studiegebied mode in de nieuwe leerplannen Moderealisatie-en presentatie en 2 leerplandoelen die echt te maken hebben met identiteit en aanzetten tot dialoog: het authentieke van een sociale, religieuze en culturele leefwereld ontdekken en herkennen en een stijl kaderen in een bepaalde sociale, religieuze of culturele lee

19 april 2017

Op 1 juni 2017 organiseren we voor de zesentwintigste keer onze ICT-coördinatordag. We focussen die dag op de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, die in mei 2018 van kracht wordt en de gevolgen daarvan voor de school en de ICT-coördinatie. Een tweede focus ligt op de Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Wat kan dat betekenen voor de ICT-coördinator?

18 april 2017

Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aangepast aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen.

18 april 2017

Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! in de proeftuinscholen. Om inspiratie en ideeën te delen, kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden.

Pagina's