29 juni 2017

Voor twee codi (contactcomités directies) zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van regio Oost-Vlaanderen. Het betreft de codi eerste graad en codi chemie. Voor een schets van de opdracht en werking verwijzen we graag naar het document 'codi-werking'.

28 juni 2017

De ochtend van deze plenaire vergadering las ik in De Morgen een interessante vrije tribune van Fouad Gandoul, een politicoloog en verantwoordelijke van ACV Midden-Limburg, naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis als die aanleiding was voor deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Ik citeer graag een stukje uit die vrije tribune:

26 juni 2017

Vanaf 1 september 2017 worden de nieuwe leerplannen ICT van kracht. Die leerplannen stimuleren om vanuit authentieke taken competentiegericht les te geven. Daarom werd vanuit de pedagogische begeleidingsdienst een traject voor ICT-leraren opgesteld. Dat traject rond competentiegericht onderwijs bestaat uit twee delen:

21 juni 2017

De Federatie Tweedekansonderwijs (TKO) en het samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten-Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) maakten afspraken over de toekenning van vrijstellingen voor en vanuit de ICT-modules van de opleiding 'Aanvullende Algemene Vorming' op basis van de modules van de opleiding 'Start to ICT' en vice versa.

21 juni 2017

Tijdens de inforonde de voorbije weken lag de focus voor de modernisering so op de eerste graad. We bezorgen je de presentatie ‘Modernisering so – juni 2017’.

20 juni 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vroeg aandacht, in het kader van het dossier “modernisering secundair onderwijs”, voor enige ongerustheid in het onderwijsveld over de toekomst van de technische studierichting Multimedia.

19 juni 2017

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM wil jongeren enthousiast maken voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Ontdek je graag wat STEM kan betekenen in de basisschool en wat die didactiek zo krachtig maakt? Wil je zowel inzetten op STEM als op het nieuwe leerplan Zin in leren!

14 juni 2017

Voor drie codi (contactcomités directies) zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van welbepaalde regio’s. Het betreft de codi aso (regio Oost- en West-Vlaanderen), codi eerste graad (regio Antwerpen, Mechelen-Brussel en Oost-Vlaanderen) en codi chemie (regio Oost-Vlaanderen).

Pagina's