Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

02 maart 2016

DBFM… een heel belangrijk maar ook een al oud en complex verhaal, waarvan toenmalig minister Frank Vandenbroucke de geestelijke vader was en dat nu volop loopt, maar waarbij blijkbaar ook een specifiek probleem is opgedoken.

02 maart 2016

De oorsprong voor deze vragen lag in De Morgen van 27 februari 2016, waar Lieven Boeve de kat de bel aanbond en stelde: "Onze scholen krijgen geen medewerking van De Lijn" en voorts: "Of dat bewust beleid is, laat ik in het midden. Maar De Lijn, nota bene een openbare vervoersmaatschappij, moet hier tegen optreden.

01 maart 2016

Volgens deze studie zouden, inzake een studieverblijf in het buitenland, Belgische werkgevers vooral belang hechten aan de reputatie van de buitenlandse onderwijsinstantie en aan het opzetten van een buitenlands netwerk. De impact van een verblijf in het buitenland op de persoonlijke ontwikkeling van Belgische jongeren zou aanzienlijk lager zijn dan elders.

01 maart 2016

In de commissievergadering van 18 juni 2015 stelde Luc Martens het Rapport van de expertencommissie ‘Openbaar Onderwijs’ voor. De officiële onderwijsverstrekkers kregen toen van minister Crevits tijd tot einde 2015 om tot een conclusie te komen.

01 maart 2016

Het gaat hier om een interessante opvolgingsvraag m.b.t. de commissievergadering van 15 december 2015, waarin toen verwezen werd o.a. naar het zg. MARS-onderzoek (Meertaligheid Als Realiteit op School). Dat is nu afgerond, maar nog niet publiek.

01 maart 2016

Ook deze vraag kwam een beetje te vroeg, want het onderzoek (OBPWO) ter zake onder het promotorschap van professor Ides Nicaise, is begonnen op 1 oktober 2014 en eindigt op 29 februari 2016. Op basis van dat onderzoek krijgt men een instrument en een methode aangereikt die toelaat om de studiekosten voor de diverse onderwijsniveaus in Vlaanderen in kaart te brengen en te monitoren.

01 maart 2016

Langer werken is al een tijdje een heet hangijzer, ook in het onderwijs.  Voor de berekening van de datum waarop iemand met pensioen kan gaan, de zg. P-datum, bestaat sinds kort een instrument via ‘mypension.be’.

29 februari 2016

Het dossier “Duaal leren” is erg actueel, maar onderwijscommissaris Kathleen Helsen wilde het hebben over een ander maar daarmee erg verbonden dossier: het stelsel leren en werken. 

01 maart 2016

Een ietwat vreemde zaak: deze vraag en de inhoud van het gesprek dat erop volgde. De vraag kwam overigens toevallig 1 dag na het pittige debat over de masterplan secundair onderwijs in de plenaire vergadering. De sfeer was nu gelukkig wel anders.

01 maart 2016

Zoals een beetje te verwachten was, viel het antwoord voor deze weliswaar belangrijke en terecht gedetailleerde vraag kort uit want… ze kwam gewoon te vroeg. Door zijn complexiteit kost dit dossier echt wel wat tijd. 

Pagina's