Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

08 april 2016

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman greep de verstrenging eind augustus 2015 van het vervangingssysteem in het secundair onderwijs aan om de minister te bevragen over het aanwerven van leraren als vrijwilligers c.q. ten laste van de werkingsmiddelen van de school. Die verstrenging toen was een besparingsmaatregel, i.e.

08 april 2016

Op 9 maart trok de Vlaamse Scholierenkoepel aan de alarmbel, omdat ze vonden dat het didactisch materiaal te stereotiep is.

16 maart 2016

Slechts één actuele vraag over onderwijs vandaag en dan nog eigenlijk een makkelijke ook (lees: waarover iedereen het eens is). Wat bleek? In vergelijking met vorig school- en academiejaar zijn er vandaag 10 procent meer aanvragen voor studietoelagen, en wel haast volledig te danken aan het proactieve optreden van het Ministerie van Onderwijs.

15 maart 2016

Een interessant gesprek over een belangrijk thema, weliswaar vanuit de casus van 1 school, waarbij een onderwijscommissaris via een bepaald nevenmandaat nog eens indirect betrokken partij was ook. Quid met drugscontrole op school? Daarover ging het. Minister Crevits weigerde in te gaan op het individuele dossier, maar via belangrijke informatie kon ze wel het beleidskader ter zake schetsen.

15 maart 2016

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman sloot aan bij enkele actuele vragen in de plenaire vergadering van 3 maart 2016. 

15 maart 2016

Na afloop van het actieplan 2011-2014 stelde de Vlaamse Regering eind 2015 een geactualiseerd Actieplan Ondernemend Onderwijs voor. 

15 maart 2016

Pasen 2016 komt in zicht en dat is meteen de timing voor een pilootversie van de aangekondigde oriëntatieproef aan het einde van het secundair onderwijs, zoals ook al vermeld in het Masterplan hervorming secundair onderwijs van 4 juni 2013. In de beginfase van de huidige legislatuur heeft minister Crevits in dat verband allerlei afspraken gemaakt met de Vluhr, werk dat nu volop bezig is.

15 maart 2016

Onderwijscommissaris Tine Soens vroeg de minister naar de resultaten van het STEM-actieplan en legde daarbij vooral het verband met de toekomstige verplichte, niet-bindende oriënteringsproef in het secundair onderwijs en het genderneutrale karakter van zo’n proef.

15 maart 2016

Dit complexe thema (met veel aandacht voor de leerlingen met een migratieachtergrond in de groep laagpresteerders) heeft alles te maken met meerdere grote werven (financiering, modernisering secundair onderwijs, inschrijvingsdecreet) van deze legislatuur en het gesprek daarover in de commissie lie

15 maart 2016

Een zaak van zg. niet-onderwijsregelgeving die ook op onderwijs van toepassing is. Onderwijscommissaris Koen Daniëls situeerde het thema op het legistieke vlak heel precies met verwijzing naar het Europese en Belgische niveau. Kostprijs voor het onderwijs: jaarlijks meer dan 12 miljoen euro aan Reprobel.

Pagina's