Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

20 april 2017

Eén thema, vier vragenstellers over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Aanleiding was de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s (schooljaar 2015-2016) met enkele weinig fraaie cijfers over het toegenomen aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen, zelfs in de basisschool.

07 april 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel had een ganse reeks vragen naar aanleiding van het initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel om leerlingen zelf de kans te bieden seksuele voorlichting te geven. Het waardevolle initiatief was volgens haar een niet mis te verstaan signaal dat scholen hun seksuele voorlichting dringend moesten evalueren en moderniseren.

07 april 2017

Deze vragen om uitleg van Jo De Ro en Jos De Meyer  gingen over de concrete uitvoering van het decreet van 25 november 2016 over de zgn. DBFM-light of het projectspecifieke DBFM-programma.

07 april 2017

Terwijl de politieke spanning over het dossier duaal leren eerder beperkt is, is die voor het thema van deze vraag om uitleg aanzienlijk groter en oppositielid Caroline Gennez zou haar parlementaire rol niet goed spelen als ze daar met de regelmaat van de klok niet op wees.

07 april 2017

Commissievoorzitter Kathleen Helsen sneed met deze vraag om uitleg een gezamenlijk thema van Werk en Onderwijs aan. Beleidsdomeinoverschrijdend dus en zulks levert altijd wat spanning op, maar de onderwijsminister vindt dit een belangrijk dossier waarin dringende stappen vooruit moeten worden gezet. Ze vroeg aan de onderwijscommissarissen om daar positief naar te kijken.

07 april 2017

Het interessante aan deze vraag om uitleg van voorzitter Kathleen Helsen was dat ze uitwaaierde naar diverse, belangrijke onderwijsaspecten.

07 april 2017

Met deze op het eerste gezicht eenvoudige vraag over de participatie aan het deeltijds kunstonderwijs en de eventuele relatie daarvan met het inschrijvingsgeld waren we ook weer vertrokken voor een uit de kluiten gewassen gesprek met ook heel wat lokale inbreng van diverse interveniënten.

07 april 2017

Voorzitter Kathleen Helsen had een volledige dag meegedraaid in een centrum voor basiseducatie en was daar enkele knelpunten tegengekomen.

07 april 2017

Minister Crevits noemde een tijdje geleden het loopbaanpact een van haar moeilijkste dossiers deze legislatuur.

Pagina's