Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

25 oktober 2017

Ruim een uur van de namiddagvergadering werd besteed aan een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of

25 oktober 2017

Vooraf werd nog een ander agendapunt behandeld: een verzoekschrift van een aantal mensen over problemen rond het M-decreet (blijkbaar over de ondersteuningsnetwerken), die uitdrukkelijk een niet-publieke behandeling van hun verzoekschrift wensten. Voorzitter Kathleen Helsen schetste de verschillende mogelijkheden.

25 oktober 2017

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe wilde wat op het eerste gezicht een discriminatiegeval leek aanpakken: zwangere leraressen zijn in kleuteronderwijs aan andere regels gebonden dan in lager onderwijs. Konden die in kleuteronderwijs geen andere taken opnemen, zo wilde hij weten.

25 oktober 2017

Vlaams Parlementslid Cindy Franssen was bijzonder tevreden met de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek en wees op de belangrijke rol van scholen. Ze gaf een overzicht van een aantal lovenswaardige initiatieven. Wat waren in dat verband nog plannen van de onderwijsminister?

25 oktober 2017

In de week voordien was het al gegaan over schoolinfrastructuur, maar het thema is ruim genoeg voor nog meer vragen, zeker voor de sp.a, die ere wie ere toekomt, de minister leverde die aan de oorsprong van dit verhaal stond in de legislatuur 2004-2009, nl. Frank Vandenbroucke. De huidige minister, Hilde Crevits, mag deze legislatuur nu wel heel wat lintjes doorknippen.

25 oktober 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls ging bij zijn inleiding omstandig in op de hele voorgeschiedenis van dit dossier (cf.

25 oktober 2017

Na erg uit de kluiten gewassen lijsten vragen om uitleg tijdens de voorgaande twee commissievergaderingen werd het wat rustiger nu. En toch. Ook met slechts enkele agendapunten komen er in deze commissie al snel meerdere tussenkomsten en dat vergt tijd.

18 oktober 2017

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

17 oktober 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy had de volgende vragen: “zijn er studies over het fenomeen van de gedwongen uithuwelijkingen, specifiek van minderjarigen? Zijn er eventueel richtlijnen die aan het onderwijs worden aangereikt om met die problematiek om te gaan? Als dat zo is, wat zijn dan de ervaringen daarmee?

17 oktober 2017

Nog een communautaire kwestie, maar dan van een andere orde dan de niet-samenvallende paasvakantie en de status van het onderwijsoverleg tussen de gemeenschappen in Brussel. Willy Segers friste het geheugen op over de Nederlandstalige basisschool in de Waalse faciliteitengemeente Komen.

Pagina's