Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

09 mei 2017

Wat voorafging. Op 15 juli 2016 hadden enkele Vlaams Parlementsleden van de sp.a-fractie het desbetreffende voorstel van decreet ingediend. Op 2 februari 2017 werd het geagendeerd in de Commissie voor Onderwijs en werd beslist om een hoorzitting te houden.

09 mei 2017

In de loop van 2016 namen enkele doctoraatsstudenten van de Letterenfaculteiten aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven het initiatief om een interne survey te houden bij peers in de geesteswetenschappen: opleidingen taal- en letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, archeologie, en kunstwetenschappen, aldus  onderwijscommissaris Ann Brusseel.

09 mei 2017

Na een klein intermezzo van ontboezemingen over de esbattementen van minister Crevits ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs van de Strafste School diezelfde ochtend en het statement van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman over het strafste jaar of all time in die Strafste School stelde onderwijscommissaris Caroline Gennez een ernstige vraag over synchroon internetonderwijs

09 mei 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had vragen over enkele aspecten van de bestaande procedures bij het National Academic Recognition Information Centre (NARIC) van het Vlaamse ministerie van Onderwijs tegen de achtergrond van de stijgende aantallen mensen die onze grenzen oversteken en hier willen werken.

09 mei 2017

In 2006 ontving de vzw Carrousel voor het eerst een subsidie van de Vlaamse regering voor de oprichting van een rijdende kleuterschool, zo meldde onderwijscommissaris Vera Celis. De doelstelling van het project bestaat erin om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kleuters van kermisfamilies tijdens hun aanwezigheid op grote kermissen.

09 mei 2017

In het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ bevestigt de Vlaamse regering het belang om in scholen te werken aan EHBO en het leren werken met automatische externe defibrillatoren (AED’s).

04 mei 2017

Vlaams Parlementslid Bart Somers had zijn actuele vraag al vooraf in de krant aangekondigd… Het probleem was dus genoegzaam bekend en de vragensteller vroeg aan minister Crevits hoe ze op dat probleem meende te moeten of te kunnen reageren.

04 mei 2017

De hangende rectorverkiezingen in enkele universiteiten maar ook de Antwerpse en Brusselse rector deden een belangrijk en oud verhaal herleven, niet alleen in de pers, maar ook in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

04 mei 2017

In de beleidsbrief 2015-2016 verwees de minister naar Teach for Belgium. Zij zou de uitbouw van dit concept binnen Vlaanderen verder opvolgen om na te gaan welke elementen ze zou meenemen in de hervorming van de lerarenopleiding. Vragensteller Kathleen Helsen is een fan van dit opzet en nu wilde ze weten hoe het zat met dit element uit de beleidsbrief.

04 mei 2017

Enkele weken geleden verschenen er een aantal artikels waaruit bleek dat de Turkse overheid de KU Leuven op een soort zwarte lijst had gezet, met als gevolg dat mensen die een diploma van de KU Leuven in Turkije wilden laten erkennen daar problemen mee ondervonden.

Pagina's