Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

11 oktober 2017

Drie vragen, drie vragenstellers: onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Kathleen Krekels en Ann Brusseel. Diezelfde ochtend was het in de kerngroep “eindtermen” al gegaan over levensbeschouwelijke vakken (en de rol van de overheid daarbij) en het thema had uitgebreid in de krant gestaan.

11 oktober 2017

Vraag drie van de namiddag: pensioenen, met twee vragenstellers Jos De Meyer en Koen Daniëls en drie vragen om uitleg.

11 oktober 2017

Eind augustus kwamen er mediaberichten over dalende inschrijvingscijfers voor de lerarenopleidingen aan de hogescholen en een mogelijk verband met de “verplichte, niet-bindende toelatingsproef”.

11 oktober 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens had vragen over diverse aspecten van het thema “flexibilisering in hoger onderwijs”. Soms ontstaat in dit debat wat terminologische verwarring (oriëntatieproef, instapproef, toelatingsproef (bindend voor arts en tandarts en in de kunsten, niet-bindend voor professionele bachelors lerarenopleidingen) en ijkingsproef).

11 oktober 2017

De Commissie voor Onderwijs krijgt niet alle dagen bezoek van N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele, met een vraag om uitleg waarvan de titel bij mij niet meteen een belletje deed rinkelen om het voorzichtig uit te drukken. Een vraag trouwens die beleidsdomeinoverschrijdend kan worden gesteld m.b.t.

11 oktober 2017

Een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Kathleen Krekels over een belangrijk en niet zo probleemloos thema: het STEM-actieplan en dito kader, uitgaand van de te beperkte aantallen afgestudeerden (op diverse onderwijsniveaus) in technische en exact-wetenschappelijke richtin

11 oktober 2017

Hoewel een en ander nog heel pril was, wilde onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester al een evaluatie. Daarnaast blikte ze ook vooruit naar de zgn. contractstage als onderdeel van de vernieuwde bacheloropleiding Verpleegkunde en de mogelijke vergoeding in dat verband voor de studenten. 

11 oktober 2017

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) krijgen in West-Vlaanderen meer pestdossiers te verwerken dan in andere provincies, zo begon onderwijscommissaris Steve Vandenberghe. Hij schetste de campagne ‘Oe ist?’ van de provincie West-Vlaanderen en de invloed daarop van de overheveling van de bevoegdheden inzake persoonsgebonden materies naar Vlaanderen.

11 oktober 2017

De onderwijsvakbond Christelijk Onderwijzersverbond (COV) reageerde begin augustus verontwaardigd op een oproep in de krant voor vrijwilligerswerk voor klussen en de organisatie van voor- en naschoolse opvang op school. Dat wees volgens die vakbond nogmaals op een structureel gebrek aan geld in het basisonderwijs, aldus onderwijscommissaris Steve Vandenberghe.

11 oktober 2017

Een beetje een ongewone commissievergadering doordat er tegelijkertijd een vergadering was van de kerngroep “eindtermen”, waarin vanuit de Onderwijscommissie zetelen: Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman. Kris Van Dijck kwam zo op de voorzittersstoel terecht.

Pagina's