Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had enkele vragen bij de recente vereenvoudiging van de regeling in het besluit van de Vlaams regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars.

04 mei 2017

Zeker de vragen over het luxeverzuim, die de hoofdmoot hier uitmaakten, zijn een ware klassieker, die al een aantal onderwijsministers meegaat. Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had het daarnaast ook expliciet over de nieuwe Vlaamse spijbelambtenaar.

04 mei 2017

Op 19 mei 2016 en 10 november 2016 had Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht al verwante vragen over dit thema gesteld, alsook samen met collega’s Ward Ke

04 mei 2017

De voorgeschiedenis van deze vragen lag o.a. in de actuele vragen tijdens de plenaire vergadering van 22 februari 2017. De behandeling van het thema nu werd de lange versie (ongeveer een uur) van de korte behandeling toen.

27 april 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel kon als voormalige taallerares niet naast de publicatie van Onderwijsspiegel 2017 kijken en had het over de problemen (o.a. inzake spreekvaardigheid) met Frans in het basisonderwijs, die daarin werden aangekaart.

27 april 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een actuele vraag over een belangrijk thema waarover vorige week al een

26 april 2017

Deze vragen om uitleg van onderwijscommissaris Kathleen Krekels hadden een voorgeschiedenis. In de plenaire vergadering van 20 april 2016 (cf.

26 april 2017

Cursisten met een functiebeperking in het volwassenenonderwijs kunnen gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen (SOL). Onderwijscommisaris Ingeborg De Meulemeester had een aantal vragen over de situatie van cursisten met een beperking in het volwassenenonderwijs, o.a. ook over de aanwending van het persoonlijkeassistentiebudget (PAB).

26 april 2017

Een recente rechtszaak tussen een leerling en een school uit Geraardsbergen toonde aan dat de communicatie over het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en Bednet naar alle betrokkenen nog beter kon, aldus onderwijscommissaris Vera Celis, die ook verwees naar communicatie van minister Crevits

26 april 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens gebruikte het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst, met daarin een niet zo positieve passage over de gang van zaken bij de ombudsdienst van de UGent, om vragen te stellen over de ombudsdiensten van universiteiten tout court vanuit diezelfde eerder negatieve vooronderstelling.

Pagina's