Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

17 oktober 2017

De Vlaamse Examencommissie (zeg maar, de huidige versie van de oude “middenjury”) kreeg recent een goed rapport van de onderwijsinspectie. Onderwijscommissaris Vera Celis wilde weten wat de minister van een en ander dacht, incl.

17 oktober 2017

Het voorstel van de nieuwe Leuvense rector Luc Sels om de kalender van het academiejaar aan de KU Leuven te wijzigen inspireerde onderwijscommissaris Jenne De Potter tot de volgende vragen. Beschikten de individuele universiteiten over de mogelijkheid om zo’n hervorming van het academiejaar door te voeren conform de decretale wetgeving?

17 oktober 2017

Vlaams Parlementslid Chris Janssens vertrok vanuit een concrete situatie om de leeftijdsbeperking die nu geldt voor tijdelijk onderwijs aan huis op te heffen zodat het systeem ook voor jongere kleuters (eerste en tweede kleuterklas) mogelijk zou worden. 

17 oktober 2017

In de vragen van de Vlaams Parlementsleden Chris Janssens en Nadia Sminate kwamen de twee verschillende (maar aan elkaar gekoppelde) aspecten van dit verhaal aan bod, dat al terugging op mediaberichten van april 2016: met name, de plannen van de Turkse organisatie Diyanet om een secundaire school uit te bouwen waar leerlingen een voorbereidende opleiding zouden kunnen volgen tot imam.

17 oktober 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens had zich verdiept in de slaagcijfers van het meest recente toelatingsexamen (tand)arts (met sterke verschillen tussen diverse provincies) en ze kon haar intro updaten met verwijzing naar de beslissing van de Vlaamse regering over het nieuwe toelatingsexamen

17 oktober 2017

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez was oorspronkelijk gekoppeld aan de gedachtewisseling met het Rekenhof en minister Crevits diezelfde ochtend, waarover je elders op deze pagina’s een korte impressie kunt lezen. Maar Gennez stelde ze in de namiddag na de vragen over de capaciteitsproblematiek.

17 oktober 2017

Een erg belangrijke en bijwijlen politiek delicate materie met al een hele voorgeschiedenis in deze commissie. Nu vijf vragen om uitleg en vier vragenstellers: onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman, Jos De Meyer, Koen Daniëls en Jo De Ro.

12 oktober 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez wilde vooral weten hoe het zat met de concrete toepassing van de vorig jaar opgeleverde en nog door toenmalig onderwijsminister Pascal Smet bestelde studiekostenmonitor: een waslijst aan punctuele vragen i.v.m. de verschillende soorten studiekosten en uiteraard verbond de vragensteller dit thema ook met een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

12 oktober 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel deed een beroep op de krant De Tijd en Agoria om het probleem van het tekort aan IT-specialisten in de brede betekenis aan te kaarten. Het was een probleem dat in de sterren geschreven stond.

Pagina's