Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

15 november 2017

Een kwestie van verschillende vaccins tegen baarmoederhalskanker: met een verschillende werking en een verschillend kostenplaatje. Commissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Bert Moyaers vroegen via heel wat vragen aandacht voor dit thema op het raakvlak tussen de beleidsdomeinen Welzijn/Volksgezondheid en Onderwijs.

15 november 2017

Na de vragen over de modernisering so in deze commissievergadering behoorden ook deze vragen (zeker die over hbo5-verpleegkunde) tot de interessantere, want delicatere, soort.

15 november 2017

De vragen van de drie vragenstellers (onderwijscommissarissen Ingeborg De Meulemeester, Koen Daniëls en Jos De Meyer) borduurden voort op de recent goedgekeurde 41 projecten DBFM ‘nieuwe stijl’ en op meerdere schriftelijke vragen en vragen om uitleg die al eerder over toegankelijkheid waren gesteld. De context van het M-decreet was uiteraard ook niet vreemd aan dit thema.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls sloeg niet voor het eerst op deze spijker. Het is niet de enige relevante maatregel uiteraard, maar zeker sinds de dagen van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke weten we wel dat kennis van de onderwijstaal Nederlands erg belangrijk is voor schoolsucces van leerlingen.

14 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis gaf een goed overzicht van de diverse strategische plannen rond geletterdheid en legde het verband met nog een ander plan, nl.: Pact 2020, het toekomstpact voor Vlaanderen, dat de Vlaamse overheid in 2009 sloot met de sociale partners en het georganiseerde middenveld.

14 november 2017

Na de wat atypische en korte behandeling van de vraag om uitleg over werkingsmiddelen in deze commissievergadering volgde een groot en actueel dossier van deze legislatuur, met vier vragen van drie vragenstellers, waarop een deel van het onderwijsveld met grote spanning zit te wachten, denk ik.

14 november 2017

Jammer dat ik hier niet live kon bijzijn, maar goed, de beelden ervan zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

08 november 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez schetste de voorgeschiedenis van een personeels/pensioendossier vanuit de vorige legislatuur, met name voor de leraren in de centra voor basiseducatie.

08 november 2017

Of de voorafgaande wisselende communicatie vanuit het Vlaams Parlement over welke actuele vragen er nu precies gesteld zouden worden er iets mee te maken had, weet ik niet, maar net zoals minister Crevits was ook ik verbaasd dat deze vragen nu gesteld werden. Eerst stonden ze wél in het lijstje, vervolgens werden ze geschrapt om finaal er toch weer op te belanden. Eén.

26 oktober 2017

Een groot deel van de onderwijscommissarissen was deze week op “schoolreis” naar Denemarken. Dus dacht ik: nu zal men de onderwijsminister toch weleens een week met rust laten in de plenaire vergadering, maar dat was buiten Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch gerekend.

Pagina's