Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

05 december 2017

Een schrijnend geval van een uitwijzing in het zicht van de eindmeet in het secundair onderwijs. Het was niet de eerste keer dat we zo’n confrontatie zagen tussen regelgeving c.q. rechtszekerheid inzake verblijfsregeling enerzijds en menselijkheid anderzijds. Overigens geen bevoegdheid van onderwijsminister Crevits, maar wél met onderwijs verbonden.

28 november 2017
Zegge en schrijve 45 pagina’s over de begroting en 155 pagina’s over de beleidsbrief: dat was de door minister Crevits voor te lezen oogst als antwoord op de vele vragen en opmerkingen van de onderwijscommissarissen een week eerder. De eerlijheid gebiedt mij wel te zeggen dat de omvangrijke teksten van de minister ook “vragen inbegrepen” waren.
22 november 2017

De kop op pagina 1 van De Standaard vandaag: “Overbevraagde directeurs zijn ‘passieve Crevits’ moe”, en vervolgens als twee de aandacht trekkende zinnen boven het artikel: “De directeurs van de katholieke basisscholen zijn teleurgesteld in hun koepel en in Hilde Crevits.

22 november 2017

De actuele vragen van vandaag lagen in de lijn der verwachtingen: belangrijke én actuele (en soms ook politiek heikele) onderwijsthema’s. Op het element van de bedoelde doctoraatsstudie na waren de diverse actuele vragen van vandaag natuurlijk niet nieuw.

15 november 2017

Ontwerpdecreet over HBO5 en hoger onderwijs

15 november 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls vertrok voor deze laatste vraag om uitleg van de dag van het doctoraatsonderzoek van mevrouw Placklé.

15 november 2017

Op een al vergevorderd uur volgde nog een interessant en uitgebreid gesprek over de zgn. basiscompetenties van leraren.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis had in een krant gelezen over het onderzoek (en de studiedag) van VUB-professor Imke Baetens rond zelfverminking bij scholieren in het secundair onderwijs.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester was wel erg bedrijvig in deze commissievergadering, met in totaal maar liefst vier vragen om uitleg. Hier ging het om een heel klassiek element bij studietoelagen, nl. de zgn. kadastraalinkomentoets (ki-toets).

15 november 2017

De Vlaamse overheid keurde in 2015 een geïntegreerd actieplan Samen tegen Schooluitval goed om problematisch spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Pagina's