Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

22 juni 2017

Met de nakende grote vakantie hadden enkele betrokkenen uit de onderwijspraktijk een vraag over een concrete personeelsaangelegenheid op het bord van onderwijscommissaris Jos De Meyer gelegd. Hoe zat het met de verzekeringssituatie van klussende leraren en anderen op school tijdens de vakantie, zo wilde hij weten.

22 juni 2017

Twee gekoppelde actuele vragen, de ene aan minister Sven Gatz, de andere aan minister Hilde Crevits, maar ook beantwoord door minister Gatz. Onderwijscommissaris Vera Celis verwees naar het positieve van zgn. “sociale” media, maar ook naar de schrijnende keerzijde ervan. Heel terecht  én actueel.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

20 juni 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vroeg aandacht, in het kader van het dossier “modernisering secundair onderwijs”, voor enige ongerustheid in het onderwijsveld over de toekomst van de technische studierichting Multimedia.

20 juni 2017

In het kader van het project Procrustes, een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), is het nu mogelijk om een beter zicht te krijgen op het aandeel leraren van buitenlandse origine.

20 juni 2017

De vraag van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman ging over een heel concreet en vervelend probleem: de fiscale behandeling van de onkostenvergoeding van LOP-voorzitters. Blijkbaar wordt die nu al enkele jaren als “ereloon” aangemerkt op de desbetreffende fiscale fiche, met zelfs nog een paar andere vervelende nevenverschijnselen op de koop toe.

20 juni 2017

Uit een recent onderzoek, waarvan de Vlaamse overheid de opdrachtgever was, bleek dat het niet zo fraai gesteld was met de mentale gezondheid van de Vlaamse doctoraatsstudenten als gevolg van: de combinatie van hoge werkvereisten, de beperkte mogelijkheid het eigen werkritme te bepalen, weinig betrokkenheid bij het besluitvormingsproces en weinig tewerkstellingsvooruitzichten.

08 juni 2017

Eigenlijk had ik een paar andere actuele vragen verwacht (diversiteit lerarenkorps, wiskundeonderwijs), maar goed, dit was uiteraard ook belangrijk. Ik ga in dit stukje overigens ook nog een paar andere dingen toevoegen.

06 juni 2017

Een heel belangrijke en even duidelijke kwestie i.v.m. nog een van de federale bevoegdheden inzake Onderwijs: pensioenen, in de wetenschap dat in Vlaanderen TBS al afgeschaft werd, in de Franse Gemeenschap niet.

06 juni 2017

Samenwerking tussen school en politie bij de aanpak van fenomenen als ‘steaming’, druggebruik, drugsverkoop, geweld, spijbelen enzovoort. Daarover ging het in de vraag om uitleg van Vlaams Parlementslid Joris Poschet, en met name over de aanspreekpunten voor scholen bij de lokale politie, de ervaringen ermee en mogelijke bijkomende initiatieven.

Pagina's