Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

14 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis gaf een goed overzicht van de diverse strategische plannen rond geletterdheid en legde het verband met nog een ander plan, nl.: Pact 2020, het toekomstpact voor Vlaanderen, dat de Vlaamse overheid in 2009 sloot met de sociale partners en het georganiseerde middenveld.

14 november 2017

Na de wat atypische en korte behandeling van de vraag om uitleg over werkingsmiddelen in deze commissievergadering volgde een groot en actueel dossier van deze legislatuur, met vier vragen van drie vragenstellers, waarop een deel van het onderwijsveld met grote spanning zit te wachten, denk ik.

14 november 2017

Jammer dat ik hier niet live kon bijzijn, maar goed, de beelden ervan zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

08 november 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez schetste de voorgeschiedenis van een personeels/pensioendossier vanuit de vorige legislatuur, met name voor de leraren in de centra voor basiseducatie.

08 november 2017

Of de voorafgaande wisselende communicatie vanuit het Vlaams Parlement over welke actuele vragen er nu precies gesteld zouden worden er iets mee te maken had, weet ik niet, maar net zoals minister Crevits was ook ik verbaasd dat deze vragen nu gesteld werden. Eerst stonden ze wél in het lijstje, vervolgens werden ze geschrapt om finaal er toch weer op te belanden. Eén.

26 oktober 2017

Een groot deel van de onderwijscommissarissen was deze week op “schoolreis” naar Denemarken. Dus dacht ik: nu zal men de onderwijsminister toch weleens een week met rust laten in de plenaire vergadering, maar dat was buiten Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch gerekend.

25 oktober 2017

Ruim een uur van de namiddagvergadering werd besteed aan een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of

25 oktober 2017

Vooraf werd nog een ander agendapunt behandeld: een verzoekschrift van een aantal mensen over problemen rond het M-decreet (blijkbaar over de ondersteuningsnetwerken), die uitdrukkelijk een niet-publieke behandeling van hun verzoekschrift wensten. Voorzitter Kathleen Helsen schetste de verschillende mogelijkheden.

25 oktober 2017

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe wilde wat op het eerste gezicht een discriminatiegeval leek aanpakken: zwangere leraressen zijn in kleuteronderwijs aan andere regels gebonden dan in lager onderwijs. Konden die in kleuteronderwijs geen andere taken opnemen, zo wilde hij weten.

25 oktober 2017

Vlaams Parlementslid Cindy Franssen was bijzonder tevreden met de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek en wees op de belangrijke rol van scholen. Ze gaf een overzicht van een aantal lovenswaardige initiatieven. Wat waren in dat verband nog plannen van de onderwijsminister?

Pagina's