Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

17 januari 2018

Van een compleet andere orde dan de so-“vraag” van Caroline Gennez in deze commissievergadering waren deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer. Ook wel al oudere vragen, maar alleszins nog niet achterhaald.

17 januari 2018

Het probleem met de parlementaire functie van “vragen om uitleg stellen in de Commissie voor Onderwijs” is dat er heel veel vragen worden gesteld, waardoor puur agendagewijs sommige vragen pas veel later dan de indieningsdatum op de agenda gezet kunnen worden en dat laatste heeft dan weer tot gevolg dat sommige vragen intussen (wat) achterhaald zijn en er ook heel wat herhaling dreigt.

17 januari 2018

Met een stuk vertraging en in het bijzijn van in totaal acht onderwijscommissarissen kon onderwijscommissaris Kathleen Krekels haar vragen stellen...

10 januari 2018

Op 9 januari (iets voor de middag) stond deze zaak, die onderwijscommissaris Kathleen Krekels op een erg genuanceerde manier aankaartte in haar actuele vraag, op de website van Knack en op 10 januari in het papieren tijdschrift zelf. Op 9 januari (in de vooravond) stond er al een omstandige reactie van minister Crevits op de Knack-website.

19 december 2017

Een korte persoonlijke impressie van de bespreking van wat formeel heette “Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft van Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro”. Dat gebeurde in twee commissievergaderingen op 14 resp. 19 december 2017.

05 december 2017

De basis voor de vragen van onderwijscommissaris Jo De Ro was een recent memorandum van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (Vicli), een initiatief van de lerarenopleiding van PXL om vakgenoten te verenigen in een netwerk.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman maakte gebruik van diverse onderzoeken (Koning Boudewijnstichting en  Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM)) om de hoge werkdruk van doctoraatsstudenten en wetenschappelijke medewerkers aan te kaarten alsook de ondervertegenwoordiging van vrouwen, met name in de personeelscategorie van de hoogleraren en i

05 december 2017

Vlaams Parlementslid Ward Kennes breide een vervolg aan zijn vragen over dit thema uit het verleden tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis. Hij kaartte aan dat hooggeschoolde vluchtelingen niet altijd weten waar ze precies terechtkunnen met hun leervragen.

05 december 2017

Diverse aspecten van dit thema zijn nog recent maar ook allanger geleden deze legislatuur al een aantal keren de revue gepasseerd en zullen later bij de bespreking van het voorstel van decreet in kwestie ongetwijfeld nog herhaald worden. Het gaat natuurlijk wel om een fundamentele kwestie waarover verschillende politieke standpunten bestaan.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn.

Pagina's