Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

09 mei 2017

In 2006 ontving de vzw Carrousel voor het eerst een subsidie van de Vlaamse regering voor de oprichting van een rijdende kleuterschool, zo meldde onderwijscommissaris Vera Celis. De doelstelling van het project bestaat erin om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kleuters van kermisfamilies tijdens hun aanwezigheid op grote kermissen.

09 mei 2017

In het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ bevestigt de Vlaamse regering het belang om in scholen te werken aan EHBO en het leren werken met automatische externe defibrillatoren (AED’s).

04 mei 2017

Vlaams Parlementslid Bart Somers had zijn actuele vraag al vooraf in de krant aangekondigd… Het probleem was dus genoegzaam bekend en de vragensteller vroeg aan minister Crevits hoe ze op dat probleem meende te moeten of te kunnen reageren.

04 mei 2017

De hangende rectorverkiezingen in enkele universiteiten maar ook de Antwerpse en Brusselse rector deden een belangrijk en oud verhaal herleven, niet alleen in de pers, maar ook in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

04 mei 2017

In de beleidsbrief 2015-2016 verwees de minister naar Teach for Belgium. Zij zou de uitbouw van dit concept binnen Vlaanderen verder opvolgen om na te gaan welke elementen ze zou meenemen in de hervorming van de lerarenopleiding. Vragensteller Kathleen Helsen is een fan van dit opzet en nu wilde ze weten hoe het zat met dit element uit de beleidsbrief.

04 mei 2017

Enkele weken geleden verschenen er een aantal artikels waaruit bleek dat de Turkse overheid de KU Leuven op een soort zwarte lijst had gezet, met als gevolg dat mensen die een diploma van de KU Leuven in Turkije wilden laten erkennen daar problemen mee ondervonden.

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had haar vraag ingediend een goede week vóór de communicatie van minister Crevits over het project ‘Samen tegen de onbetaalde schoolfacturen’. Ze moest haar vragen daardoor enigszins aanpassen.

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls schetste de eerdere, financiële afspraken m.b.t. het Vlaams Klimaatfonds en de daarmee gepaard gaande rondetafels inzake klimaat en onderwijs in 2016. Nu wilde hij de stand van zaken kennen: quid met de selectie van de projecten leerplichtonderwijs en de eventuele relatie met de reguliere wachtlijsten en capaciteitsmiddelen? Quid met het hoger onderwijs?

04 mei 2017

Drie vragenstellers, van wie één niet-onderwijscommissaris. Voorzitter Kathleen Helsen mocht van start gaan met het schetsen van het actuele probleem: door de zoektocht naar een 

Pagina's