Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels schetste de verschillen inzake taalbagage van leerlingen bij de instroom.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls baseerde zich op het persbericht van minister Crevits van 5 mei 2017 en kaartte een concrete casus ter zake aan.

21 augustus 2017

Het M-decreet en leerlingenstromen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: boeiend en complex. Onderwijscommissaris Kathleen Krekels, die zich baseerde op cijfers in De Morgen van 8 juni 2017, ervoer dat die cijfers fout bleken te zijn. Maar geen man of vrouw overboord, want de journalist in kwestie was te goeder trouw.

21 augustus 2017

Vervangers zoeken voor knelpuntvakken als wiskunde, Frans en Nederlands. Een al ouder maar gelijk ook genuanceerd probleem, maar vervangen is sowieso niet de prettigste der bezigheden in onderwijsland. Het verband met het loopbaandebat en de vernieuwing van de lerarenopleidingen was snel gelegd.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester stelde een mondelinge vervolgvraag bij haar schriftelijke vraag over de pilootprojecten leerlingenvervoer van 3 mei 2017 en wilde het wat en hoe vernemen over de verschillen tussen de pilootprojecten van Roeselare en Leuven.

21 augustus 2017

Geen nieuwe vraag, maar het blijft alleszins wel een heel interessant, maar moeilijk thema.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester juichte toe dat er veel meer dossiers voor school- en studietoelagen automatisch opgestart waren dit schooljaar, maar was ook bezorgd om eventueel misbruik. Hoe ging de minister dat nauwlettend controleren?

06 juli 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis vertrok ook van een recent bericht in de pers, waarin Kind & Gezin verwees naar het stijgende aantal nieuwgeboren baby’s, die niet het Nederlands als thuistaal hebben. Concreet gaat het om 18.000 pasgeborenen. Ook dit thema was al meermaals aan bod gekomen.

06 juli 2017

Het was te verwachten: een krantenkop als ‘Vlaanderen discrimineert blinde scholieren’ op de voorpagina van dS op 3 juli 2017 was voldoende om drie gekoppelde actuele vragen op te leveren.

28 juni 2017

De ochtend van deze plenaire vergadering las ik in De Morgen een interessante vrije tribune van Fouad Gandoul, een politicoloog en verantwoordelijke van ACV Midden-Limburg, naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis als die aanleiding was voor deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Ik citeer graag een stukje uit die vrije tribune:

Pagina's