Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

08 juni 2017

Eigenlijk had ik een paar andere actuele vragen verwacht (diversiteit lerarenkorps, wiskundeonderwijs), maar goed, dit was uiteraard ook belangrijk. Ik ga in dit stukje overigens ook nog een paar andere dingen toevoegen.

06 juni 2017

Een heel belangrijke en even duidelijke kwestie i.v.m. nog een van de federale bevoegdheden inzake Onderwijs: pensioenen, in de wetenschap dat in Vlaanderen TBS al afgeschaft werd, in de Franse Gemeenschap niet.

06 juni 2017

Samenwerking tussen school en politie bij de aanpak van fenomenen als ‘steaming’, druggebruik, drugsverkoop, geweld, spijbelen enzovoort. Daarover ging het in de vraag om uitleg van Vlaams Parlementslid Joris Poschet, en met name over de aanspreekpunten voor scholen bij de lokale politie, de ervaringen ermee en mogelijke bijkomende initiatieven.

06 juni 2017

Vlaams Parlementslid Willy Segers was destijds voorzitter van deze taskforce (ja, zo schrijft men dat woord) en dus wilde hij nu bij minister Crevits polsen naar de uitvoering van het eindadvies van deze taskforce.

06 juni 2017

De dag voordien was het er in de plenaire vergadering ook al over gegaan. Nu ging Vlaams Parlementslid Chris Janssens op basis van een recent Knack-artikel van onderzoeker Montasser AlDe'emeh erop door.

31 mei 2017

Terwijl onderwijscommissaris Paul Cordy nog de misschien onduidelijke focus van de zgn.

31 mei 2017

De kans dat de onderwijsonderzoeksactiviteiten deze week van de krant De Morgen een of meerdere actuele vragen zouden opleveren was niet denkbeeldig. En inderdaad, de kwestie van het toegenomen aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs had de aandacht van drie onderwijscommissarissen getrokken: Elisabeth Meuleman, Jos De Meyer en Ingeborg de Meulemeester.

23 mei 2017

Een heel bijzondere commissievergadering, veel schoon volk aanwezig: de ochtendsessie, waarop deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez (in overleg met minister Crevits trouwens uitgesteld in de vorige commissievergadering) oorspronkelijk geagendeerd was, was te elfder ure geannuleerd; het lange meerderheidsoverleg van de avond voordien dat

18 mei 2017

Het had de dag voordien al in De Tijd gestaan en ging om een artikel in ons eigen papieren tijdschrift In dialoog, waarvan het vijfde nummer dezer dagen uitkwam. De actuele vragen waren dan ook niet onverwacht.

16 mei 2017

Een belangrijk aspect van personeelsbeleid was het voorwerp van deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Vera Celis, die al vaker meer dan gewone aandacht heeft getoond voor dit soort thema’s. Terecht.

Pagina's