Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

23 mei 2017

Een heel bijzondere commissievergadering, veel schoon volk aanwezig: de ochtendsessie, waarop deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez (in overleg met minister Crevits trouwens uitgesteld in de vorige commissievergadering) oorspronkelijk geagendeerd was, was te elfder ure geannuleerd; het lange meerderheidsoverleg van de avond voordien dat

18 mei 2017

Het had de dag voordien al in De Tijd gestaan en ging om een artikel in ons eigen papieren tijdschrift In dialoog, waarvan het vijfde nummer dezer dagen uitkwam. De actuele vragen waren dan ook niet onverwacht.

16 mei 2017

Een belangrijk aspect van personeelsbeleid was het voorwerp van deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Vera Celis, die al vaker meer dan gewone aandacht heeft getoond voor dit soort thema’s. Terecht.

16 mei 2017

Een belangrijk en interessant thema, waarin het federale en het gemeenschapsniveau elkaar raken. Op vrijdag 28 april had de federale regering namelijk de nieuwe regeling goedgekeurd over het aantal artsen dat er jaarlijks mag bijkomen.

11 mei 2017

Voor deze vraag was er wel een link naar een artikel diezelfde dag in Knack, maar de trouwe bezoekers van de Commissie voor Onderwijs hadden dit verhaal van Vlaams Parlementslid Nadia Sminate al op 27 april ald

11 mei 2017

Niemand zal het belang van dit thema betwisten, maar naar de actualiteitswaarde van deze vraag was het toch ver zoeken. Soit, zo’n thema positief voor het voetlicht brengen, zoals vragensteller Koen Daniëls en het daaropvolgende plenaire gesprek deden, wie kan daar tegen zijn?

09 mei 2017

Wat voorafging. Op 15 juli 2016 hadden enkele Vlaams Parlementsleden van de sp.a-fractie het desbetreffende voorstel van decreet ingediend. Op 2 februari 2017 werd het geagendeerd in de Commissie voor Onderwijs en werd beslist om een hoorzitting te houden.

09 mei 2017

In de loop van 2016 namen enkele doctoraatsstudenten van de Letterenfaculteiten aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven het initiatief om een interne survey te houden bij peers in de geesteswetenschappen: opleidingen taal- en letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, archeologie, en kunstwetenschappen, aldus  onderwijscommissaris Ann Brusseel.

09 mei 2017

Na een klein intermezzo van ontboezemingen over de esbattementen van minister Crevits ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs van de Strafste School diezelfde ochtend en het statement van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman over het strafste jaar of all time in die Strafste School stelde onderwijscommissaris Caroline Gennez een ernstige vraag over synchroon internetonderwijs

09 mei 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had vragen over enkele aspecten van de bestaande procedures bij het National Academic Recognition Information Centre (NARIC) van het Vlaamse ministerie van Onderwijs tegen de achtergrond van de stijgende aantallen mensen die onze grenzen oversteken en hier willen werken.

Pagina's