Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

06 juli 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis vertrok ook van een recent bericht in de pers, waarin Kind & Gezin verwees naar het stijgende aantal nieuwgeboren baby’s, die niet het Nederlands als thuistaal hebben. Concreet gaat het om 18.000 pasgeborenen. Ook dit thema was al meermaals aan bod gekomen.

06 juli 2017

Het was te verwachten: een krantenkop als ‘Vlaanderen discrimineert blinde scholieren’ op de voorpagina van dS op 3 juli 2017 was voldoende om drie gekoppelde actuele vragen op te leveren.

28 juni 2017

De ochtend van deze plenaire vergadering las ik in De Morgen een interessante vrije tribune van Fouad Gandoul, een politicoloog en verantwoordelijke van ACV Midden-Limburg, naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis als die aanleiding was voor deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Ik citeer graag een stukje uit die vrije tribune:

22 juni 2017

Met de nakende grote vakantie hadden enkele betrokkenen uit de onderwijspraktijk een vraag over een concrete personeelsaangelegenheid op het bord van onderwijscommissaris Jos De Meyer gelegd. Hoe zat het met de verzekeringssituatie van klussende leraren en anderen op school tijdens de vakantie, zo wilde hij weten.

22 juni 2017

Twee gekoppelde actuele vragen, de ene aan minister Sven Gatz, de andere aan minister Hilde Crevits, maar ook beantwoord door minister Gatz. Onderwijscommissaris Vera Celis verwees naar het positieve van zgn. “sociale” media, maar ook naar de schrijnende keerzijde ervan. Heel terecht  én actueel.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

20 juni 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vroeg aandacht, in het kader van het dossier “modernisering secundair onderwijs”, voor enige ongerustheid in het onderwijsveld over de toekomst van de technische studierichting Multimedia.

20 juni 2017

In het kader van het project Procrustes, een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), is het nu mogelijk om een beter zicht te krijgen op het aandeel leraren van buitenlandse origine.

20 juni 2017

De vraag van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman ging over een heel concreet en vervelend probleem: de fiscale behandeling van de onkostenvergoeding van LOP-voorzitters. Blijkbaar wordt die nu al enkele jaren als “ereloon” aangemerkt op de desbetreffende fiscale fiche, met zelfs nog een paar andere vervelende nevenverschijnselen op de koop toe.

20 juni 2017

Uit een recent onderzoek, waarvan de Vlaamse overheid de opdrachtgever was, bleek dat het niet zo fraai gesteld was met de mentale gezondheid van de Vlaamse doctoraatsstudenten als gevolg van: de combinatie van hoge werkvereisten, de beperkte mogelijkheid het eigen werkritme te bepalen, weinig betrokkenheid bij het besluitvormingsproces en weinig tewerkstellingsvooruitzichten.

Pagina's