Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

15 februari 2017

De volgende etappe in “de ronde van het loopbaanpact” de dag voordien moest wel aanleiding zijn tot een actuele vraag, na de vele

15 februari 2017

Een totaal andere vraag van onderwijscommissaris Tine Soens om deze commissievergadering te beëindigen, met name over de invloed op het aantal nodige stageplaatsen in 2018 voor artsen in opleiding door de studieduurvermindering van de opleiding geneeskunde van 7 naar 6 jaar. Dan studeert bijgevolg een zgn. dubbele cohorte studenten af.

15 februari 2017

De wellicht meest gevoelige vraag van de namiddagvergadering nam onderwijscommissaris Caroline Gennez voor haar rekening: de conceptnota BOS, oftewel bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting.

15 februari 2017

Dit was een voorbeeld van een vraag om uitleg die te vroeg kwam. Niets menselijks is ook de onderwijscommissarissen vreemd. Het strategisch plan ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020’ voorzag tegen eind december 2016 in een evaluatie van het bestaande aanbod aan opleidingen in gevangenissen. Het was dus logisch dat onderwijscommissaris Paul Cordy nu naar die evaluatie vroeg.

15 februari 2017

Het hoe, wat en wie van een aantal huiswerkbegeleidingsprojecten (ook taal- en gezinsondersteuning) bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen was aan de orde in deze vragen van onderwijscommissarissen Paul Cordy en Jo De Ro.

15 februari 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens meldde terecht dat dit thema deze legislatuur al

15 februari 2017

We hadden nog maar net de dag voordien twee actuele vragen gehad over de zgn. maximumfactuur in het secundair onderwijs of onderwijscommissaris Steve Vandenberghe ging al door op een verwante materie in het basisonderwijs, na zijn eerdere schriftelijke vraag daarover.

08 februari 2017

De bevraging van de sp.a over schoolfacturen had deze week al wat aandacht gekregen samen ook met een gelijkaardig pleidooi van Kinderrechtencommissaris Vanobbergen. Het was dus niet onverwacht dat onderwijscommissaris Caroline Gennez dit ook als thema nam voor een actuele vraag.

07 februari 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis polste met deze vragen naar de opvolging in de Vlaamse regering van de beleidsevaluatie van het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen.

Pagina's