Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

05 december 2017

De basis voor de vragen van onderwijscommissaris Jo De Ro was een recent memorandum van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (Vicli), een initiatief van de lerarenopleiding van PXL om vakgenoten te verenigen in een netwerk.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman maakte gebruik van diverse onderzoeken (Koning Boudewijnstichting en  Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM)) om de hoge werkdruk van doctoraatsstudenten en wetenschappelijke medewerkers aan te kaarten alsook de ondervertegenwoordiging van vrouwen, met name in de personeelscategorie van de hoogleraren en i

05 december 2017

Vlaams Parlementslid Ward Kennes breide een vervolg aan zijn vragen over dit thema uit het verleden tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis. Hij kaartte aan dat hooggeschoolde vluchtelingen niet altijd weten waar ze precies terechtkunnen met hun leervragen.

05 december 2017

Diverse aspecten van dit thema zijn nog recent maar ook allanger geleden deze legislatuur al een aantal keren de revue gepasseerd en zullen later bij de bespreking van het voorstel van decreet in kwestie ongetwijfeld nog herhaald worden. Het gaat natuurlijk wel om een fundamentele kwestie waarover verschillende politieke standpunten bestaan.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn.

05 december 2017

Een schrijnend geval van een uitwijzing in het zicht van de eindmeet in het secundair onderwijs. Het was niet de eerste keer dat we zo’n confrontatie zagen tussen regelgeving c.q. rechtszekerheid inzake verblijfsregeling enerzijds en menselijkheid anderzijds. Overigens geen bevoegdheid van onderwijsminister Crevits, maar wél met onderwijs verbonden.

28 november 2017
Zegge en schrijve 45 pagina’s over de begroting en 155 pagina’s over de beleidsbrief: dat was de door minister Crevits voor te lezen oogst als antwoord op de vele vragen en opmerkingen van de onderwijscommissarissen een week eerder. De eerlijheid gebiedt mij wel te zeggen dat de omvangrijke teksten van de minister ook “vragen inbegrepen” waren.
22 november 2017

De kop op pagina 1 van De Standaard vandaag: “Overbevraagde directeurs zijn ‘passieve Crevits’ moe”, en vervolgens als twee de aandacht trekkende zinnen boven het artikel: “De directeurs van de katholieke basisscholen zijn teleurgesteld in hun koepel en in Hilde Crevits.

22 november 2017

De actuele vragen van vandaag lagen in de lijn der verwachtingen: belangrijke én actuele (en soms ook politiek heikele) onderwijsthema’s. Op het element van de bedoelde doctoraatsstudie na waren de diverse actuele vragen van vandaag natuurlijk niet nieuw.

15 november 2017

Ontwerpdecreet over HBO5 en hoger onderwijs

Pagina's