• Op 5 maart 2017 lanceerde minister Crevits een oproep naar de schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw projectspecifiek DBFM-programma. Hiermee wil de Vlaamse regering via een publiek-private samenwerking (pps) verder de piste van de alternatieve financiering in de scholenbouw bewandelen.

 • De oproep voor het nieuwe DBFM-programma kadert binnen het decreet van 25 november 2017 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten.

 • Alle schoolbesturen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) van
  • instellingen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs
  • instellingen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • internaten
  • centra voor leerlingenbegeleiding
 • AGION zal de ingediende aanvragen beoordelen en aan de minister, bevoegd voor het onderwijs, een advies geven over de selectie en rangschikking. AGION heeft de ambitie uitgesproken om nog vóór het zomerreces deze selectie af te ronden.