Vacature voltijdse procesbegeleider BOS regio Mechelen-Brussel

06 juli 2017

Het Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel wenst, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een voltijds procesbegeleider BOS (Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting) aan te werven om de dienst Schoolorganisatie van het Vicariaat Onderwijs te Mechelen te versterken. De procesbegeleider zal ingezet worden in de ondersteuning van besturen en directieteams op hun weg van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de dienst Bestuur & Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Heb je interesse in dit project? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.  

Je opdracht 

Als procesbegeleider BOS zal je  

 • het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting ondersteunen 
 • concrete ondersteuning bieden aan besturen en directieteams in de katholieke scholen in het aartsbisdom met betrekking tot de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting op volgende vlakken: 
  • bestuur als rechtspersoon  
  • onderwijsorganisatie en planning 
  • personeel 
  • financieel beheer 
  • infrastructuur 
  • veiligheid, gezondheid, milieu  
  • databeheer 
  • deelnemen aan fora voor overleg en advies en/of ze organiseren 
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel vertegenwoordigen op verschillende overlegfora 

 Je profiel 

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je 

 • Een Master-diploma hebt of een Bachelor-diploma met relevante ervaring/achtergrond op het vlak van BOS 
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft 
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool 
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren 
 • in je omgang met collega’s getuigt van respect, vertrouwen, zorg en waardering voor ieders werk in een geest van solidariteit en verbondenheid 
 • een ruime belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing 
 • kennis bezit van bestuurskunde/organisatiemanagement en/of bereid bent je verder in deze materie te verdiepen 
 • over basiskennis beschikt van relevante onderwijs- en  aanverwante regelgeving 
 • over een grote relatiebekwaamheid beschikt met het oog op teamwork en vergaderingen 
 • zeer communicatievaardig bent, zowel mondeling als schriftelijk (inclusief gesprekstechnieken) 
 • vertrouwd bent met de gangbare informaticatoepassingen 
 • je flexibel opstelt 
 • bereid bent je blijvend te professionaliseren en de professionalisering van het team te versterken 
 • rapporteert aan de directeur Schoolorganisatie van het Vicariaat Onderwijs 

 Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer.  Een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris, voor de duur van het schooljaar 2017-2018, met mogelijkheid tot verlenging. 

Onze organisatie 

Het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel staat ten dienste van de besturen, directies en de algehele werking van de Nederlandstalige katholieke scholen en van het Nederlandstalig rooms-katholiek godsdienstonderwijs op het grondgebied van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op het kruispunt van Kerk, onderwijs en samenleving vormt het Vicariaat een draaischijf van veelvormige dienstverlening op het vlak van (1) katholieke identiteit, (2) bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting en (3) pedagogische begeleiding. Als kernschakel tussen de Kerk van het aartsbisdom enerzijds en de werking van de leden- en netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen anderzijds vervult het Vicariaat Onderwijs een dynamische brugfunctie. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken. We begeleiden hen bij visieontwikkeling en bij het uittekenen en realiseren van het onderwijs. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je contact opnemen met dr. Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het Onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel via 015 29 84 89 of via jurgen.mettepenningen [at] vikom.be. Opgelet! Het vicariaat sluit van 15 juli tot 15 augustus. 

Solliciteren 

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met vrijdag 18 augustus 2017 tot en met 12u. 

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek. 

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 16.