Vacature voltijds pedagogisch begeleider project taal en competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen

06 juli 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 01 september 2017 een voltijds pedagogisch begeleider taal en competentieontwikkeling aan te werven voor de pedagogische begeleiding Regio Oost-Vlaanderen. Deze opdracht bestaat uit twee luiken:

 • enerzijds kader je in de uitvoering van de decretale opdracht, met name het taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid en taalbeleid in het buitengewoon onderwijs ondersteunen en versterken en
 • anderzijds kader je in de uitbouw en werking van de ondersteuningsnetwerken in de regio Oost-Vlaanderen.

Interessant project? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit

 • je staat in voor expertiseontwikkeling en –deling op het vlak van Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid en dat in samenwerking met de collega-pedagogische begeleiders en andere organisaties
 • je ondersteunt scholen (buitengewoon onderwijs) en begeleiders op het vlak van Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid
 • je staat mee in een ondersteuningsnetwerk voor de goede werking en de interne samenwerking en professionalisering
 • je werkt samen met de collega begeleiders competentieontwikkeling aan de verdere uitbouw van de ondersteuningsnetwerken in Oost-Vlaanderen

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je een ruime belangstelling bezit voor onderwijs en onderwijsvernieuwing
 • onderwijsgerelateerde ervaring hebt omtrent Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid op niveau basisonderwijs
 • kennis hebt van de inhoudelijke kaders m.b.t. strategische doelen van taalbegeleiding: taalvaardigheid Nederlands, school-en instructietaal, talige drempels in de overgang tussen onderwijsniveaus, taalbeleid relevante ervaring heeft met het werken in het buitengewoon secundair onderwijs
 • open staat voor de brede inclusiegedachte en dat via je eigen huidige praktijk kan aantonen
 • kennis hebt van praktijken omtrent intervisie, supervisie, professionele leergemeenschap, lerende teams
 • kennis hebt van didactische principes en werkvormen, pedagogische concepten en methoden zoals differentiëren, interactie, samenwerken, groeperingsvormen...
 • over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden beschikt

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. De aanstelling gebeurt via een detachering vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige benoeming en verloning) of via een contractuele verbintenis. De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten, GSM met abonnement.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 700 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Greet Mertens, regiodirecteur van de pedagogische begeleiding in Oost-vlaanderen (Greet.mertens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 09 269 58 81)

Solliciteren

Kandideren kan je via deze link waar je je gegevens invult en je cv en motivatiebrief kan toevoegen. De kandidaatstellingen worden uiterlijk op 18 augustus 2017 ingediend.

Na een eerste selectie op basis van de cv’s en motivering, worden de kandidaten op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de selectieprocedure.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 16.