Vacature voltijds pedagogisch begeleider diversiteit voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

26 oktober 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 januari 2018  een voltijds pedagogisch begeleider diversiteit aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

Je opdracht

De pedagogisch begeleider diversiteit zal over heel Vlaanderen, in samenwerking met de schoolbegeleiders

 • scholen ondersteunen bij het vormgeven van hun gelijke onderwijskansenbeleid om de kansenbevordering van maatschappelijk kwetsbare groepen te versterken
 • scholen helpen bij het voeren van een diversiteitsbeleid als katholieke dialoogschool
 • in scholen van het buitengewoon onderwijs concrete begeleidingstrajecten lopen om hun gelijke onderwijskansenbeleid te ondersteunen
 • meewerken aan het concretiseren van het concept katholieke dialoogschool in scholen met superdiverse leerlingenpopulaties, en het instrument “Katholieke dialoogschool: van concept naar dagelijkse praktijk” implementeren
 • meewerken aan dossiers rond gelijke onderwijskansen (zittenblijven, huiswerkbeleid, identiteitsontwikkeling, (kans)armoede, racisme en discriminatie,…)

Je profiel

Van de kandidaat verwachten we dat zij/hij

 • getuigt van een overtuigd engagement binnen de katholieke dialoogschool
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • voeling heeft met het buitengewoon onderwijs
 • een brede maatschappelijke kennis bezit en vertrouwd is met de problematiek van kansarmoede (zo mogelijk gewerkt heeft met kansengroepen)
 • expertise heeft rond gelijke onderwijskansen en diversiteit
 • de identiteitsontwikkeling van jongeren als een kans ziet en niet als een probleem
 • beschikt over (proces)begeleidende en coachende vaardigheden en begeleidingstrajecten kan opzetten
 • planmatig werkt, prioriteiten legt en continuïteit verzekert
 • inzicht in of ervaring heeft met het beleidsvoerend vermogen van scholen en omgaan met verandering
 • beschikt over een sterk analytisch-synthetisch en conceptueel vermogen
 • constructief, coöperatief en kritisch is
 • overtuigingskracht heeft, respect afdwingt maar ook respect geeft
 • respect heeft voor eigenaarschap van scholen
 • netwerkingsvaardigheden bewezen heeft
 • beschikt over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een voltijdse detachering in een professioneel team en in een open sfeer. Voorziene looptijd is vijf jaar, met een evaluatie na het eerste schooljaar.Het statuut en het onderwijssalaris blijven behouden. De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Jan Schokkaert, directeur Dienst Lerenden, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (02 507 06 48; jan.schokkaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met donderdag 16 november 2017 Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels, medewerker dienst Ondersteuning via hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 50.