Vacature pedagogisch begeleider voor het volwassenenonderwijs

19 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds pedagogisch begeleider aan te werven voor de ondersteuning van het volwassenenonderwijs met ingang van 1 september 2017. De opdracht kadert in de uitvoering van de decretale opdracht; met name de extra ondersteuning van het volwassenenonderwijs. De centra voor volwassenenonderwijs aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen staan de komende jaren voor enkele grote uitdagingen: schaalvergroting (fusies), inzetten op maatschappelijk kwetsbare groepen, de focus op economisch en maatschappelijk relevante opleidingen, …

Je opdracht

Als pedagogisch begeleider zal je instaan voor

  • de expertiseontwikkeling en –deling op het vlak kwaliteitszorg;
  • de ondersteuning van het beleidsvoerend vermogen van de centra;
  • het aanreiken, stimuleren en ondersteunen van onderwijsinnovaties;
  • het aanreiken en aansturen van aanbodgerichte nascholingsactiviteiten;
  • het ondersteunen van van de centra bij de realisatie van hun eigen agogisch project;
  • het ondersteunen van de onderwijskwaliteit bij de centra en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

  • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
  • getuigt van een overtuigd engagement voor de katholieke dialoogschool;
  • onderwijsgerelateerde ervaring hebt in het volwassenenonderwijs;
  • de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden hebt.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een voltijdse detachering vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van statuut en onderwijssalaris) of een contractuele verbintenis. Je werkt voornamelijk vanuit Brussel.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je terecht bij Kurt Berteloot, teamverantwoordelijke postinitieel onderwijs Dienst Curriculum & vorming, Guimardstraat 1, 1040 Brussel via kurt.berteloot [at] ktaholiekonderwijs.vlaanderen of 0479 96 06 14.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of via 02 507 07 16.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan tot uiterlijk 15 september 2017.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.