Vacature pedagogisch begeleider project taal regio Oost-Vlaanderen

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken. We begeleiden hen bij visieontwikkeling en bij het uittekenen en realiseren van het onderwijs.

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een gedreven collega om in de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen, aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider project taal.

De opdracht kadert in de uitvoering van de decretale opdracht; met name het taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid en taalbeleid in het basisonderwijs ondersteunen en versterken.

Je opdracht

Als pedagogisch begeleider zal je

 • instaan voor expertiseontwikkeling en –deling op het vlak van Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid en dat in samenwerking met de collega-pedagogische begeleiders en andere organisaties;
 • scholen en begeleiders ondersteunen op het vlak van Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • je engageert jouw opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;
 • een ruime belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing;
 • onderwijsgerelateerde ervaring hebt omtrent Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid op niveau basisonderwijs;
 • kennis hebt van de inhoudelijke kaders m.b.t. strategische doelen van taalbegeleiding: taalvaardigheid Nederlands, school-en instructietaal, talige drempels in de overgang tussen onderwijsniveaus, taalbeleid.
 • kennis hebt van praktijken omtrent intervisie, supervisie, professionele leergemeenschap, lerende teams;
 • kennis hebt van didactische principes en werkvormen, pedagogische concepten en methoden die een belangrijke rol spelen bij processen van taalgericht onderwijs zoals differentiëren, interactie, samenwerken, groeperingsvormen...
 • over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden beschikt.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een voltijdse en een halftijdse detachering vanuit een onderwijsopdracht(met behoud van statuut en onderwijssalaris) of een contractuele verbintenis. De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Bart Masquillier, coördinator van dit project in de Dienst Curriculum & vorming, Guimardstraat1, 1040 Brussel via bart.masquillier [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 02 507 07 89.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels, medewerker dienst Ondersteuning via hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 50.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan tot uiterlijk 9 juni 2017.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.