Vacature pedagogisch begeleider competentie regio Mechelen-Brussel (50%)

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken. We begeleiden hen bij visieontwikkeling en bij het uittekenen en realiseren van het onderwijs.

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een gedreven collega om in de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Mechelen-Brussel, aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling voor de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 

Je zal ingezet worden in een of meerdere van de nieuw op te richten ondersteuningsnetwerken in de regio Mechelen-Brussel.

Je opdracht

Als competentiebegeleider zal je

 • de ontwikkelde vormings- en begeleidingsconcepten ter ondersteuning van competentieontwikkeling van leraren(teams) in scholen vertalen;
 • onderwijsactoren in scholen ondersteunen in functie van het realiseren van meer inclusief onderwijs;
 • deelnemen aan vorming van de groep competentiebegeleiders met het oog op zowel persoonlijke professionele ontwikkeling als de professionele ontwikkeling van de begeleidingsgroep;
 • kennis en inzicht verwerven in hoe didactiek, pedagogiek en HGW ingezet kunnen worden om meer inclusief onderwijs te realiseren;
 • inzicht verwerven en inzetten van innovatiestrategieën;
 • reflectievaardigheden ontwikkelen om het eigen handelen te optimaliseren;
 • de algemene projectdoelen “werken naar een meer inclusieve school” en “verbindend samenwerken met lokale onderwijspartners” met vormings- en begeleidingsinitiatieven mee ondersteunen;
 • als verbindingsfiguur functioneren tussen het ondersteuningsnetwerk en de reguliere pedagogische begeleiding;
 • contacten leggen in het kader van verbindend samenwerken;
 • de eigen expertise inzetten m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
 • de eigen expertise inzetten voor de ontwikkeling van vormings- en begeleidingsconcepten in het ondersteuningsnetwerk en daarbuiten.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • je engageert jouw opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;
 • relevante ervaring hebt met het werken in het basisonderwijs;
 • openstaat voor de brede inclusiegedachte en dat via je eigen huidige praktijk kan aantonen;
 • creatief kan denken en handelen rond de brede inclusiegedachte en dat ook kan aantonen via je huidige praktijk;
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen;
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden en werkplek;
 • je verbindt tot basisvorming voor pedagogisch begeleiders en permanente vervolmaking in het kader van de begeleidingsopdracht.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een halftijdse detachering vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige benoeming en onderwijssalaris). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij

Wilfried Neutjens, coördinator project competentieontwikkeling regio Mechelen-Brussel (wilfried.neutjens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 0477/88 03 74)

Peter Op ’t Eynde, directeur pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

(peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 0497/54 09 69)

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels, medewerker dienst Ondersteuning via hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 50.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je cv en digitale pasfoto toe. . We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan tot uiterlijk 26 mei 2017.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.