Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Mechelen-Brussel

09 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken. We begeleiden hen bij visieontwikkeling en bij het uittekenen en realiseren van het onderwijs.

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken 2 gedreven collega’s om in de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Mechelen-Brussel, aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider basisonderwijs.

Je opdracht

ls pedagogisch begeleider zal je in de regio Mechelen-Brussel:

 • basisscholen ondersteunen op het niveau van de school als organisatie bij het realiseren van hun pedagogisch project en bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit;
 • basisscholen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting;
 • basisscholen onderwijsinnovaties aanreiken;
 • basisscholen ondersteunen bij de implementatie van onderwijsinnovaties;
 • nascholingen aansturen;
 • overleggen met schoolbegeleiders van de eigen regio en de overige regio's;
 • vragen vanuit het onderwijsveld ondersteunen en/of beantwoorden;
 • vernieuwingen m.b.t. onderwijs opvolgen;
 • netwerken voor leidinggevenden organiseren en ondersteunen.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;
 • een ruime belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing;
 • ruime onderwijservaring hebt met een brede knowhow over het leiden van een basisschool en het aansturen van een lerarenteam;
 • concrete ervaring en deskundigheid bezit over het omgaan met diversiteit in de basisschool;
 • de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden hebt.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een voltijdse detachering vanuit een onderwijsopdracht(met behoud van statuut en onderwijssalaris) met als ingangsdatum 1 september 2017 . De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij de regiodirecteur van Mechelen-Brussel, Peter Op ’t Eynde (peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)">peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 0497 54 09 69).

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels, medewerker dienst Ondersteuning via hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 50.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan tot vrijdag 26 mei 2017.

Samen met deze kandidatuurstelling voeg je een casusbeschrijving toe waarin je een rol speelde. Deze casus (praktijkvoorbeeld) moet aantonen dat jij over een aantal competenties beschikt die belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie van pedagogisch begeleider. De beschrijving van de casus mag maximaal twee A4 pagina's bedragen.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal jij de casus kunnen toelichten.

Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Mechelen-Brussel.