Vacature Instrumentontwikkelaar burgerschapsontwikkeling (50 %)

09 november 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil leerkrachten, lerarenteams en scholen stimuleren om in te zetten op de totale ontwikkeling van leerlingen. Er is nood aan instrumenten die deze ontwikkeling bij leerlingen in kaart kunnen brengen, en bijvoorbeeld peilen naar factoren zoals identiteitsontwikkeling, burgerschap en dialoog. Je missie zal er dan ook in bestaan deze zaken zichtbaar te maken. Hiertoe willen we voor verschillende ontwikkelthema’s instrumenten aanreiken aan scholen zodat ze op basis van de globale resultaten bij leerlingen inspiratie kunnen putten voor de eigen klas- of schoolpraktijk. 

Het project wil een belangrijke bijdrage leveren tot de realisatie van de katholieke dialoogschool, zowel in Vlaanderen als internationaal. Hierbij wordt diversiteit enerzijds en levensbeschouwelijke identiteit anderzijds niet als een bedreiging maar als te benutten kansen bekeken om te leren samenleven op school en om een toekomstige samenleving vorm te geven.

De Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst hiertoe met onmiddellijke ingang een halftijdse medewerker aan te werven.

Je opdracht

Je maakt deel uit van een team binnen de dienst Identiteit & kwaliteit en van de projectwerking katholieke dialoogschool. Je zal in het uitoefenen van je opdracht nauw samenwerken met andere diensten.

Binnen het projectteam neem je in gedeelde verantwoordelijk de volgende opdrachten op:

 • Je verdiept je in verschillende methodologische aspecten van toetsontwikkeling.
 • Je verdiept je in de relevante concepten, theorieën en kaders en verzamelt reeds bestaande instrumenten.
 • Je onderhoudt contacten met experten (collega’s, academici, praktijkdeskundigen) en betrokken scholen. Je toetst verwachtingen af en integreert hun feedback.
 • Je ontwerpt verschillende digitale instrumenten die burgerschapsvorming in de katholieke dialoogschool zichtbaar en meetbaar kunnen maken bij leerlingen (bv. via spel, vignetten, vragenlijsten).
 • Je organiseert en voert de pilootstudies uit: je coördineert en observeert de afnames & gebruikt deze bevindingen om de toetsen te verbeteren.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • een inspirerende en innoverende rol opneemt in de kwaliteitsvolle realisatie van de katholieke dialoogschool, gedreven door persoonlijk en professioneel engagement;
 • je je graag inhoudelijk verdiept in nieuwe ideeën en concepten;
 • creatief bent en ‘out of the box’ kan denken;
 • goede communicatieve en organisatorische vaardigheden bezit;
 • je ontwerpen kunt vertalen in digitale toepassingen. Je werkt nauw samen met een technische IT’er om het ontwerp tot uitvoering te brengen;
 • een open geest hebt, open staat voor andere inzichten en bereid bent om je steeds verder te professionaliseren;
 • interesse hebt in toetsontwikkeling en onderzoek, het is een meerwaarde als je hierin ook ervaring bezit;
 • voeling hebt met het onderwijsveld; het is een meerwaarde als je
  • relevante onderwijservaring bezit,
  • en/of ervaring hebt met het breed evalueren van leerlingen.

Ons aanbod

Je werkt in teamverband binnen de dienst, waarbij je ruimte krijgt voor initiatief, en voldoende professionaliseringsmogelijkheden. Door je brede contacten (collega’s, academici, leerkrachten, etc.) bouw je een interessant netwerk uit. 

Je werkt in het statuut van gedetacheerde projectmedewerker (verlof wegens opdracht / samenwerkingsovereenkomst), of als contractueel medewerker. Het betreft een halftijdse opdracht tot 31 augustus 2018. Verlenging is mogelijk voor een tweede jaar.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij carl.snoecx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Carl Snoecx), directeur van de dienst Identiteit & kwaliteit.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van de functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 30 november 2017. 

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek en schriftelijke proef.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels via  hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 05.